Landschap

Holle Mare

Locatie

Ten zuiden van Zwartewaal, dwars op de Groene Kruisweg (N218), tussen de Hollemaarsedijk, de Verloren Kostdijk en de Wouddijk. Zie kaart

Beheerder

Het Zuid-Hollands Landschap.

Historie

In de middeleeuwen was de Holle Mare (mare betekent kreek of watergang) een belangrijke vaarverbinding tussen de monding van de Maas en het Haringvliet. Doordat steeds nieuwe stukken werden ingedijkt, is er van die grote oorspronkelijke kreek weinig meer over.

Bijzondere kenmerken

De watergang is er nog steeds, omgeven door een kleinschalig landschap van rietvelden, graslanden, akkers en knotwilgen. Vanaf de om het gebied gelegen dijken heb je een prachtig uitzicht op en over de Holle Mare. Buiten het broedseizoen (1 maart – 1 juli) kun je over een grassig en vaak ook drassig struinpad door een deel van het gebied wandelen.

Holle Mare

 

Flora

De rietvelden worden gemaaid in een cyclus van drie jaar. Zo wordt ervoor gezorgd dat er altijd overjarig riet is voor de vogels om een nest te bouwen. Her en der staan rijen knotbomen, meestal schietwilgen. Om te voorkomen dat de bomen omvallen worden de takken gesnoeid. Ook dit gebeurt in een cyclus van drie of vier jaar. In de kreek bloeien in het voorjaar volop gele dotterbloemen. Later in het jaar zie je in de graslanden het paars van brede orchis, rietorchis, echte koekoeksbloem en kale jonker.

brede orchis

Fauna

De Holle Mare is rijk aan vogels. In de rietvelden broeden onder andere rietzanger, kleine karekiet en snor. Op de graslanden en het water zie je grauwe gans, wilde eend, krakeend en smient. Boven het gebied jaagt de bruine kiekendief. In de omliggende (oude) boerderijen broeden boerenzwaluwen die je in de zomer dan ook volop ziet vliegen, op jacht naar insecten. In en rond het gebied zie je regelmatig reeën en hazen.

Overige bijzonderheden

Halverwege de Hollemaarsedijk liggen in de polder twee wielen of walen, restanten van vroegere  dijkdoorbraken. Het grootste heet Blanke Waal, waarbij blank waarschijnlijk duidt op stilstaand, helder water. Aan het ‘eind’, bij de Verloren Kostdijk, gaat de Holle Mare over in de Derryvliet. Die naam wijst op bewegend, donker, modderig water.

Derryvliet

Het Zuid-Hollands Landschap heeft een wandelroute uitgezet rond de Holle Mare. Voor een beschrijving van deze ‘Boerenzwaluwroute’ zie Boerenzwaluwroute | Zuid-Hollands Landschap (zuidhollandslandschap.nl) .

aug. 2023 – Erik de Boer

 

 

 

 

Ontdek meer over

Deel deze pagina