Geuzenbos* Landschap

Geuzenbos

Locatie

Onverwachte natuur ingeklemd tussen de Rotterdamse haven, het Brielse meer en het Oostvoornse meer. Zie kaart.

Beheerder

Het Geuzenbos is eigendom van het Havenbedrijf Rotterdam en wordt beheerd door Staro Natuur en Buitengebied en de Sichting Taurus.

Historie

Het Geuzenbos is halverwege de jaren ’80 aangelegd op de Brielse Maasdam, een smalle landstrook tussen het Oostvoornse Meer en het Brielse Meer. Deze landstrook bleef “over” na het graven van het Oostvoornse Meer in 1966. Uit dit toen ontstane meer werd zand gewonnen voor de aanleg van de Maasvlakte 1. Dit verklaart ook waarom er een dijk ligt aan de kant van het Oostvoornse Meer. Deze dijk wordt beheerd door Rijkswaterstaat.

Op 11 november 1987 werd door niemand minder dan Bassie en Adriaan het startsein gegeven voor een grootse boomplantdag voor 150 scholieren uit Westvoorne. Die dag werden er zeshonderd populieren geplant en ook de naam van het bos onthuld: het Geuzenbos. Die naam was het resultaat van een prijsvraag onder scholieren in Westvoorne.

Geuzenbos

Bijzondere kenmerken

Het bos is voor wandelaars niet geschikt. Er rijden veel mountainbikers op hoge snelheid door het bos over de daar aanwezige mountainbike route. Het gebied tussen het bos en het Oostvoornse Meer is goed te bezoeken. Omdat het een leidingstrook bevat met leidingen die vanaf de Maasvlakte landinwaarts lopen, wordt dit terrein open gehouden. Daardoor heeft de natuur vrij spel. De leidingstrook wordt op een ecologische manier beheerd.

Geuzenbos

Flora

Op de leidingstrook vinden we prachtige orchideeën en andere planten die horen bij een duinlandschap, zoals echt duizendguldenkruid, kromhals, zanddoddegras, heggenrank en knolbeemdgras. Zij voelen zich hier goed thuis.

Leidingstrook Geuzenbos

In het Geuzenbos zijn soorten als populier, esdoorn en Spaanse aak aangeplant, in strakke rijen. Lange tijd bleef het een dicht monotoon bos. Om meer openheid te en licht op de bodem te creëren wordt er nu regelmatig gekapt. Bosplanten, hoge bomen en struiken komen dan spontaan op zodat het bos soortenrijker wordt en een betere leeftijdsstructuur krijgt.

In de richting van het Oostvoornse Meer staan enorm veel duindoorns, een pionierssoort die goed tegen droogte kan en bestand is tegen zout en het stuiven van zand. Verder groeit er veel slangenkruid en teunisbloem, net als stijve ogentroost en rolklaver.

Fauna

Bij de aanleg werden er in het noordwesten van dit gebied kunstmatige poelen gecreëerd, speciaal om de beschermde rugstreeppad een plek te bieden. Rond deze poelen en bij het bos wemelt het in de zomer van de libellen en juffers. Wie goed kijkt ziet allerlei verschillende soorten voorbij vliegen. Ze gebruiken het achtergebleven hout van gekapte bomen en afgevallen takken als uitkijkpost wanneer ze op jacht zijn naar kleine insecten.

paddenpoel

Naast libellen en juffers voelen ook vele andere insecten en vlinders zich hier thuis. O.a. het bont zandoogje, landkaartje, kleine vos en de gehakkelde aurelia zijn hier te zien.

Het bos herbergt een aantal broedvogels zoals grauwe vliegenvanger, nachtegaal, havik en houtsnip. Stuk voor stuk soorten die wijzen op een gelaagd structuurrijk bos. In het struweel dat de overgang vormt van bos naar grasland broeden o.a. kneu en Roodborsttapuit. In de migratieperiode vormt de strook een aantrekkelijk foerageerbiotoop voor vogels. Hier worden o.a. Tapuit, Boomleeuwerik en Draaihals waargenomen.

In het bos en op de leidingstrook heeft de opvolger van het Oerrund, de Tauros zijn plek. Het zijn majestueuze runderen die dit gebied begrazen. De Tauros is een zelfredzaam dier en winterhard, zodat zij het hele jaar hier kunnen leven. Deze dieren brengen met natuurlijke begrazing meer openheid in het bos. Hoewel de kuddes niet gevaarlijk zijn, adviseren we u om niet al te dichtbij te komen. Vooral wanneer er kalfjes bij lopen. De dieren beschermen zichzelf en hun jongen net zoals u dat doet!

konijnenholen

Achter deze strook zijn er veel konijnenholen. Deze holen worden gebruikt door een konijnenpopulatie dit zich hier spontaan gevestigd heeft. Hun gegraaf en gegraas houdt het duinlandschap open en geeft afwisseling in de begroeiing.

Overige bijzonderheden

De dijk door het open gedeelte is van twee kanten te bereiken. De dijk biedt een mooi uitzicht over het Oostvoornse Meer met aan de ene zijde het havengebied en aan de andere kant een stukje van de oude kustlijn van Voorne.

Parkeren is mogelijk op de parkeerplaatsen aan de Noordoever van het Oostvoornse meer.

Oostvoorns Meer bij Geuzenbos

Sept. 2020, Marian Klok

Ontdek meer over

Deel deze pagina