Beninger Slikken Landschap

Beningerslikken

Locatie

Dit gebied ligt ten zuiden van Zuidland (gemeente Nissewaard) en strekt zich uit van de Zuidoordsedijk tot aan Oudenhoorn, ca. 3 km van Hellevoetsluis. Spuimonding West is hiervan een onderdeel. zie kaart

Beningerslikken

Beheerder

In 2013/2014 heeft de provincie Zuid Holland het landbouwgebied van de Beningerwaardpolder en –gorzen omgevormd tot een natuur- en recreatiegebied van bijna 300 ha. Na enige jaren van ontwikkeling is Natuurmonumenten de beheerder geworden.

Bijzondere kenmerken

Er loopt een fietspad langs het gehele gebied, waardoor het ook voor fietsers en mensen die minder goed ter been zijn te overzien is. Neem dan wel een verrekijker mee!

Er zijn 2 parkeerplaatsen: 1 aan de Zuidoordsedijk en 1 benedendijks bij de Zeedijk. Op Spuimonding West is een mooie wandeling te maken.
Het is een getijdengebied dat tegen het Haringvliet aanligt en aan de westkant langs het Spui. Vogelliefhebbers kunnen hier in alle jaargetijden hun hart ophalen. Door de getijdenwerking komen watervogels foerageren wanneer de slikken bij eb droogvallen. Ook groeien hier bijzondere planten.

Flora

Naast grassen en andere veel voorkomende planten groeien op de dijken allerlei soorten planten: kamille, papavers, watermunt, hondsdraf, akker- en speerdistels, zuring, guldenroede, klavers etc. Al deze planten trekken weer insecten zoals hommels, bijen, vlinders en libellen aan.

Heemst

Enkele planten uit de rode lijst zijn: echte heemst, spindotter, zilt torkruid en kattendoorn.
Er zijn grote velden met riet en rietkragen rond de kreken. Hier en daar wilgen en vlier. In het najaar kleuren de velden geel van de guldenroede en zachtroze van de echte heemst. Ook het roestbruin van de zuring is kenmerkend.

Fauna

Om met de zoogdieren te beginnen: Zomers loopt hier een vrij grote kudde koeien rond. Schapen houden de dijken bij en er leeft hier een aantal reeën. Als je geluk hebt loop je kans om een bever tegen te komen. Er is ook wel eens een bunzing gezien. De muskusrattenvanger heeft hier ook werk.

koe

Een waternatuurgebied ontwikkelt zich veel sneller dan een´droog´natuurgebied. Vogels hebben verbazingwekkend snel door dat er voedsel te halen is. Het is prachtig om te zien hoe grote aantallen lepelaars achter elkaar aan het foerageren zijn.

Lepelaars

Er zijn veel soorten eenden te vinden, zoals wilde-, krak-, berg- en slobeenden. Ook de mooie winter- en zomertalingen, smienten en pijlstaarten en enorme aantallen ganzen, zoals de grauwe-, brand- en Canadese ganzen vinden een plekje op de slikken.

gele kwikstaart

De Beningerslikken is een enorm vogelrijk gebied met veel bijzondere soorten: gele en witte kwikstaarten, casarca´s, reigers, blauwe-, grote en kleine zilverreiger, zelfs de zeldzame koereigers; sterns in soorten en vele weidevogels: wulpen, grutto´s, tureluurs, kluten, groenpoot e.a. -ruiters, witgatje, kieviten enz.

Knobbelzwanen zijn de enige vogels die niet opvliegen wanneer de grote roofvogels op jacht zijn. Roofvogels die zich hier thuis voelen zijn: bruine kiekendief, buizerd, torenvalk en boomvalk. Ook doortrekkers als blauwe kiekendief en rode wouw zijn waargenomen.

Zeearenden komen hier regelmatig jagen en veroorzaken veel paniek, dus let op grote zwermen vogels die ineens opstijgen om aan de rovers te ontkomen.

blauwborst

In de rietkragen bevinden zich prachtige rietvogels zoals, rietgorzen, rietzangers, baardmannetjes en blauwborsten.

De ijsvogels vissen hun maaltje bij elkaar in de kreken. Graspiepers en veldleeuweriken zijn te horen en zien als ze al zingend hoog de lucht in vliegen en als een parachuutje naar beneden komen. Grote groepen putters en andere vinken komen af op de zaden en zwermen spreeuwen vangen de vliegen, die op de koeien afkomen.

Overige bijzonderheden

Er is een uitkijktoren, een voetbrug, een vogelkijkhut. Het trekpontje is uit de vaart.  Er zijn diverse bankjes en loopplanken in en op het gebied. Waterdichte schoenen of laarzen aan!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een wandelroute is te vinden in de IVN route app. Honden zijn toegestaan, mits aangelijnd.

aug. 2020 Mariëtte de Kreij

Ontdek meer over

Deel deze pagina