Lenersverklaring Educatieve Materialen IVN Tilburg

 

Lenersverklaring Educatieve Materialen IVN Tilburg

Naam:

Organisatie/School:

Adres:

Telefoon:

Email:

IBAN nummer IVN Tilburg: NL36 TRIO 0338942319 t.n.v. IVN. Afdeling Tilburg

Ondergetekende verklaart dat hij/zij de onderstaande materialen in  goede staat van IVN Tilburg heeft geleend op ………………. (datum) en weer inlevert op ………………..    (datum).

Bij inlevering wordt het geleende materiaal gecontroleerd op:
a. Compleet?
b. Beschadigde en/of onbruikbare materialen?
c. Waren dit de juiste materialen voor deze activiteit bij deze doelgroep?
d. Zijn er suggesties voor IVN Tilburg m.b.t. aanschaf andere materialen?

Indien bij de controle materialen ontbreken en/of beschadigd en/of onbruikbaar zijn, zal de schade middels een betaalverzoek volledig verhaald worden op de lener/organisatie/school.  Dit bedrag dient binnen 14 dagen na dagtekening op de bankrekening van IVN Tilburg overgemaakt te zijn. 

(N.B. kan zeer waarschijnlijk op de verzekering van lener/organisatie verhaald worden)

Overzicht Geleende materialen d.d. ………………..

Omschrijving materiaal     aantal

Handtekening lener/organisatie:

Handtekening beheerder Educatieve materialen IVN Tilburg:

TIP: noteer vooraf wat je aan wie meegeeft bij jouw activiteit.

Zo voorkom je onaangename verrassingen!