Bestuur

Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur en coördinatoren van de werkgroepen.
Contact: bestuur@ivntilburg.nl

Het bestuur is verantwoordelijk voor het algehele reilen en zeilen van de afdeling, zowel intern (naar de diverse werkgroepen) als extern (bv. naar IVN regio en landelijk )

Vanwege het onvolledige bestuur wordt dit bijgestaan door enkele mensen die samen met het 2 koppige bestuur de zogenaamde brainstormgroep vormen.

De brainstormgroep bestaat uit: Alie Stofberg, Bernadette Hontelez, Ria Jespers en de bestuursleden Jos Bertens en Jac Smeijers.

Het bestuur onderhoudt de contacten met de diverse werkgroepen/werkgroepcoordinatoren en houdt indien noodzakelijk periodiek een z.g.n. coördinatoren overleg.