Bestuur

Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur en coördinatoren van de werkgroepen.

Voorzitter
Vacant
bestuur@ivntilburg.nl
Secretaris
Jac Smeijers
tel. 06-31908340
secretariaat@ivntilburg.nl
Penningmeester
Vacant

Financiëel administrateur
Jos Bertens
tel. 06-13614508
penningmeester@ivntilburg.nl

NL 36 TRIO 0338 9423 19
t.n.v.. IVN afdeling Tilburg

Bestuurslid
Ria Jespers
06-13350065
bestuur@ivntilburg.nl
Ria Jespers
Coördinator wandelingen op aanvraag
Ria Jespers
06-13350065
wandelingopaanvraag@ivntilburg.nl

Coördinator openbare wandelingen

Vacant
ivnopenbarewandeling@ivntilburg.nl

Coördinator Publiciteit

Vacant
Vervanging door Ria Jespers
wandelingopaanvraag@ivntilburg.nl
Coördinator Redactie
Willy Weijtmans, “De Linde”,
Website en Nieuwsbrieven.Redactielid:
Elly Poppe – Stolk, “De Linde”
Marlies van Iersel, Nieuwsbrievenredactie@ivntilburg.nl
Weijtmans
Coördinator Cursussen
Vacant
cursus@ivntilburg.nl

Coördinator Natuurcursus

Andrea Dekkers
natuurcursus@ivntilburg.nl
tel. 06-51962211
Coördinator Natuurfotografie
Is een roulerend coördinatorschap
natuurfotografie@ivntilburg.nl