Werkgroep Cursussen

Doel van de werkgroep

De cursuswerkgroep probeert door middel van het organiseren van cursussen de doelstelling van de IVN te verwezenlijken.

Dat doen we op twee manieren:

Op de eerste plaats organiseren we cursussen voor niet-leden. Deze cursussen hebben tot doel de mensen dichter bij de natuur te brengen. We leren ze met ander ogen naar de natuur te kijken. Kleine momenten dicht bij hun eigen omgeving.

De cursussen variëren van korte thema cursussen van enkele avonden, excursies tot aan natuurcursus die één jaar duurt.

Daarnaast worden cursussen georganiseerd voor eigen leden. Deze hebben tot doel om de actieve leden te ondersteunen bij hun activiteiten.

De natuurgidsenopleiding duurt anderhalf jaar met aandacht voor biologische kennis en educatieve vaardigheden. Het is de bedoeling dat de cursisten na deze opleiding actief aan de slag gaan met activiteiten op het gebied van NME en Duurzaamheid.

Daarnaast kunnen er korte nascholingscursussen worden gehouden voor mensen met bijvoorbeeld het natuurgidsendiploma.

Bij het cursuswerk proberen we zoveel mogelijk een cursuskalender aan te houden. We streven er naar om in een cyclus van drie jaar twee natuurcursussen en één natuurgidsenopleiding (NGO) te organiseren.

Daar tussendoor vinden de korte cursussen plaats.

Wat doen de leden van de werkgroep?

Men houdt zich met verschillende taken bezig. Op de eerste plaats organiseert en begeleidt men alle cursussen. Men zoekt één of meerdere docenten, zoekt naar een geschikte lokatie en verzorgt de publiciteit voor de cursussen. Ná een cursus vindt meestal een evaluatie plaats en aan de hand daarvan worden de cursussen verbeterd.

Bovendien kunnen de leden ook als docent optreden bij de cursussen. Dat geldt voor de korte themacursussen en de natuurcursus. Ze stellen zich op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van het cursuswerk, o.a. door naar trainingen te gaan die door het district worden gegeven.

Andere belangrijke aspecten zijn:

De werkgroep wordt gecoördineerd door:
Jos Bertens

Overige leden van de werkgroep zijn:
Alie Stofberg
Ria Jespers
cursus@ivntilburg.nl