Lidmaatschap Tilburg

 

Contributie – donateurschap

De contributie bedraagt vanaf 1 januari 2022:

Ja, ik word lid!

Aanmeldingen donateurs kunnen via  penningmeester@invtilburg.nl gedaan worden.

Beëindigen limaatschap:

Alle bedragen worden berekend over een kalenderjaar en opzeggingen dienen uiterlijk vóór 1 november van het jaar van opzegging te worden gemeld bij de penningmeester@invtilburg.nl.