Privacy Statement

Privacy Statement – afdeling Tilburg

Opslag en verwerking van gegevens

Wanneer je informatie aanvraagt, lid of donateur wordt van IVN, deelneemt aan activiteiten en cursussen worden jouw persoonsgegevens vastgelegd. IVN afdeling Tilburg gebruikt jouw gegevens voor de uitvoering van je aanvraag en om leden, donateurs en bezoekers van onze website te informeren over projecten, producten en het werk van IVN. Wij delen jouw gegevens niet met derden.

Doeleinden van de verwerking en opslag

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor IVN jouw gegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt IVN gegevens van jou:

Soort gegevens

In het kader van haar dienstverlening verwerkt IVN afdeling Tilburg gegevens van leden, abonnees, deelnemers aan activiteiten / cursussen en bezoekers van onze evenementen en acties.

IVN verwerkt je naam, adres, geboortedatum, en geslacht (ten behoeve van de levering), financiële gegevens zoals je bankrekeningnummer (ten behoeve van de betaling) en gegevens dat bepaalde onderwerpen je interesseren (ten behoeve van de nieuwsbrief).

Gegevens wijzigen

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Een verzoek kun je indienen per e-mail, voorzien van je naam en adres. Je e-mail kun je richten aan de IVN Servicedesk, via info@ivn.nl

Abonneren en afmelden e-mailnieuwsbrieven

Je kunt je op diverse plekken op onze website abonneren op nieuwsbrieven van IVN zowel op de landelijke als de site van de IVN afdeling Tilburg. Hiervoor is het achterlaten van een geldig e-mailadres verplicht. Wil je minder of geen nieuwsbrieven ontvangen? In elk bericht zit onderaan een afmeldlink waarmee je je op elk moment voor het e-mailabonnement kunt afmelden.

Wijzigen van privacy statement

De tekst van dit privacy statement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door IVN te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op deze website zijn gepubliceerd.

Wij verwijzen ook naar de Privacy Statement onder aan www.ivn.nl.