De Euleteul januari 2023

Stein 16 januari 2023


Nieuwsbrief “De Euleteul” januari 2023

Een nieuw jaar, waarin we onze dromen, ideeën en plannen proberen te verwezenlijken, ligt weer voor ons. Wij hopen dat 2023 voor iedereen veel goeds zal brengen, want het zijn moeilijke tijden.
Wij wensen jou, dat mensen om je heen vragen hoe het met je gaat, dat je altijd jezelf mag zijn en het licht in jou blijft branden, dat je meer pieken kent dan dalen, máár bovenal wensen wij je veel liefde en gezondheid.
Laten we er samen een mooi nieuw jaar van maken. Waarin we elkaar opzoeken en helpen, waarin we samen oplossingen zoeken en waarin respect voor elkaar overheerst.

Een korte terugblik op enkele activiteiten van de afgelopen periode:


Natuur- en cultuurwandeling van woensdag 21 december
De dag begon met een regenbuitje, maar dat frontje was al snel weg. Eenmaal bij het beginpunt van de wandeling aangekomen was het droog.
Met een gezellig clubje begon men al snel aan een stevig klimmetje langs en over de zandberg van het Danikerbos. Onderweg, op een gezellig plekje bij Watersley, dat mooi versierd was in kerst stemming, werd de lunch genuttigd. Vervolgens liep men door het stadspark in Sittard en van hieruit langs de Geleenbeek. Onderweg kwam men langs een mooie boom de “Fladderiep”. Deze wordt door de iepenspintkever met rust gelaten. En is dus niet vatbaar door de iepenziekte.
De wandelaars vervolgden hun weg langs de Geleenbeek en de kapel van Pater Karel.
Bij de Dikke Daniker wachtte nog koffie met vlaai. Het was een bijzonder mooie wandeling!

Kerstviering voor medewerkers van IVN op dinsdag 20 december
Een aantal medewerkers had de middenruimte in het NEC omgetoverd tot een mooie kerstruimte. Ook werden er kerststukjes gemaakt waardoor alles er bijzonder sfeervol uitzag.
Onder het genot van een kopje koffie met vlaai en een heerlijk glaasje glühwein werd het een gezellig samenzijn. Bovendien kregen de medewerkers nog een leuke kerstattentie.


Wat staat er de komende tijd op ons programma.

Doe mee aan de IVN bomencursus die start op 5 februari 2023
Omdat bomen voor de toekomst van ons mensen van levensbelang zijn, organiseren de IVN Afdelingen in de Regio Westelijke Mijnstreek samen een bomencursus. (IVN BeekdaelenSchinnen, IVN Born-Land van Swentibold, IVN Elsloo, IVN MunsterGeleenSittard, IVN Spaubeek en IVN Stein) Deze cursus is geschikt voor iedereen die bomen een warm hart toedraagt en er graag meer over wil weten. Personen zonder veel voorkennis, maar ook personen die door hun IVN lidmaatschap al wat meer weten, zijn welkom.
Het doel van de cursus is om de waarde van bomen vanuit diverse perspectieven voor het voetlicht te brengen.
Aan de orde komt plantkundige informatie o.a. determineren, de groei van bomen, hun onmisbare plek in ons ecologisch systeem, maar ook de rol van bomen en het bos in de geschiedenis en bij het bevorderen van onze gezondheid.
Voorafgaand aan de cursus kan men thuis al een paar korte bomenvlogs* op de computer bekijken.
De bomencursus omvat in totaal 6 lessen, namelijk 4 actieve buitenlessen (per jaargetijde één) en twee theorielessen.
De buitenlessen vinden plaats onder begeleiding van een gids in groepjes van 5 personen.

 

Foto: Zoete Kers

De eerste buitenles vindt plaats op zondagmorgen 5 februari 2023 van 10:00 – 12:00 uur op een nog nader te bepalen locatie in de Regio Westelijke Mijnstreek.
De eerste theorieles vindt plaats op dinsdagavond 14 maart 2023 van 19:30-21:30 uur in het Home van IVN Beekdaelen-Schinnen op het adres: Burg. Pijlsstraat 1d, 6365 CG Schinnen.
De deelnamekosten voor zowel niet-leden als leden bedragen € 10,–.
Dit is inclusief de zoekkaart ‘Bomen’ ter waarde van € 5,–.
Interesse; meer inlichtingen; of meteen aanmelden voor deelname? Stuur dan een email naar de coördinator van IVN Regio WM, leon.heemels@gmail.com en naar de secretaris IVN-District Limburg mariannebonten@gmail.com. Aanmelden vóór 16 januari 2023.
Cursusrooster:
Zondag 5 febr. 1e Praktijkles 10:00-12:00 uur
Dinsdag 14 mrt Theorieles 19:30 – 21:30 uur Burg. Pijlsstraat 1d, Schinnen
Zondag 23 april 2e Praktijkles 10:00-12:00 uur
Zondag 25 juni 3e Praktijkles 10:00-12:00 uur
Zondag 29 okt. 4e Praktijkles 10:00-12:00 uur
Dinsdag 14 nov. Theorieles (afsluitend) 19:30 – 21:30 uur Burg. Pijlsstraat 1d, Schinnen.
*Links naar Bomenvlogs: Es https://www.youtube.com/watch?v=uBkvdnn9MqE Beuk https://www.youtube.com/watch?v=3ykLePXOoEc Berk Zoete Kers Linde Zomereik Grove Den.

Natuur- en Cultuurwandeling 18 januari 2023
Deze 16 km lange wandeling is makkelijk te lopen met halverwege een klein klimmetje en werd voorgesteld door een fanatieke loper.
We lopen een stukje door Maastricht en langs het mooie riviertje de Jeker naar Chateau Neercanne.
Vervolgens lopen wij naar de ENCI groeve richting Chalet D’n Observant waar wij pauzeren.
Het laatste stukje lopen wij langs Fort-Sint-Pieter terug waar wij de auto hebben geparkeerd.
                                                                                                                                              Foto: Adje Pisters
Verzamelen: ingang Steinerbos, Mauritsweg, Stein om 8.45 uur
Vertrek: 9.00 uur.
Parkeren bij de Noorderbrug in Maastricht, dit is ook de startplaats.
Willen de wandelaars die rechtstreeks naar de startplaats gaan dit doorgeven aan de onderstaande personen met telefoonnummer!
Deelnemers wandelen voor eigen verantwoording en voor eigen risico.

Bijdrage IVN leden: gratis
Bijdrage niet IVN leden: € 2,00
Carpoolen: € 2,50

IVN Wandelteam
Wil Pisters: 0620697739
Toine Hermans: 0641062800

Wist je dat?

Stickstof veel met onze natuur doet?
Gelezen door John Leclaire.
Bijna 80 procent van de lucht die we inademen, bestaat uit stikstof. Daar is niks mee aan de hand.
Er zijn echter verbindingen van stikstof die voor mens en natuur wel degelijk schadelijk zijn, zoals ammoniak (NH3, vooral afkomstig uit de veeteelt) en stikstofoxiden (NOx, vooral afkomstig uit verkeer en industrie).
Als ammoniak en stikstofoxiden op de grond terechtkomen, verzuurd de bodem. Het gevolg is dat schimmels en bacteriën verdwijnen. Het bodemleven raakt daardoor uit balans. Vallende bladeren worden niet verteerd.
In combinatie met verdroging zorgt verzuring ook voor eikensterfte.
Door de verzuring verandert ook de bodemchemie.                                            Foto: Natuurmonumenten
Calcium en natrium verdwijnen bijvoorbeeld, terwijl de concentratie aluminium toeneemt.
Dat heeft als gevolg dat dieren geen stoffen meer opnemen, waarmee ze kalk kunnen aanmaken. Mezen krijgen daardoor bijvoorbeeld jongen met heel broze pootjes, slakken kunnen geen huisjes meer maken.
Een ander effect van de stikstofneerslag is dat planten die het goed verdragen, zich flink uitbreiden. Je moet dan denken aan Brandnetel, Pijpenstro en Bochtige Smeele.
De meeste plantensoorten in ons land zijn echter ingesteld op een stikstofarme situatie. Door de extra mestgift verdwijnen ze. Daarmee verdwijnen ook de vlinders en insecten die op die planten leven. Zo werkt het door de hele voedselketen. De stikstofuitstoot door de landbouw is tussen
1990 en 2010 afgenomen, maar neemt sindsdien weer toe.
De stikstof die is neergeslagen verdwijnt niet, elk jaar komt er weer wat bij.
Het is net als met een emmer. Je kunt de kraan een stukje dichtdraaien, maar dat voorkomt niet dat de emmer steeds voller wordt.

De Natuurgids in 2022 zijn 60 jarig jubileum vierde?
In 1962 vonden de oprichters, Douwe Tasma en Herman van Eck, het belangrijk om de toen pas opgerichte IVN-afdelingen te laten ervaren hoe belangrijk het was om de kennis en kunde te delen met elkaar. De beide oprichters wisten mensen enthousiast te krijgen om bijzondere ervaringen
op het gebied van flora, fauna, milieu en heemkunde op papier te zetten om anderen daarvan te laten genieten. Ook werden de activiteiten, waaronder wandelingen, lezingen en cursussen van de IVN-afdelingen gepubliceerd.
Wanneer je destijds lid was van een IVN-afdeling waren de meeste leden ook abonnee van De Natuurgids.
Veel IVN-leden zijn nu niet op de hoogte van het voordeel dat ze automatisch verkrijgen bij een collectief abonnement op De Natuurgids via de IVN-afdeling.
Wanneer je geen De Natuurgids hebt om van te genieten dan mis je iets.
De beschrijvingen van de wandelingen en foto’s zijn geweldig. Thans loopt het aantal abonnees terug, vooral ook door het ouder worden en vanwege het overlijden van oudere betalende abonnees. De Natuurgids komt 8x per jaar uit en kost voor de reguliere abonnees € 19,00 per jaar, voor IVN-leden kost een collectief abonnement € 17,00 per jaar voor 8 edities inclusief portokosten.


Spreuk van de maand.

“Kijk diep in de natuur en je zult alles begrijpen”.

                                           

www.ivn.nl/stein
e-mail: infoivnstein@gmail.com
Like ons op facebook, dan bent u steeds op de hoogte van het laatste nieuws!
www.ivn.nl/afdeling/stein

Deel deze pagina