De Euleteul december 2022

De Euleteul februari 2023

Stein 12 februari 2023

 

Nieuwsbrief “De Euleteul” februari 2023

De wintermaanden zijn de maanden van even doorbijten. De feestmaand december ligt weer ver achter ons. De donkere dagen en het grauwe weer maken weer voorzichtig plaats voor de zon, langzaam worden de dagen langer en zien we uit naar het ontluikend groen.
Het wordt weer tijd om de wandelschoenen uit de kast te halen en te genieten van de frisse buitenlucht én veel beweging.


Contributie en donatie voor 2023
Graag willen wij iedereen van harte bedanken voor het steunen van onze Natuurvereniging door het overmaken van de contributie en donatie voor dit jaar.
Door jouw bijdrage kunnen wij dit jaar weer diverse activiteiten organiseren zoals: Slootjesdag en Bodemdiertjes voor de jeugd, de maandelijkse Natuur-en Cultuurwandelingen, het maken van de Kroedwusj en nog veel meer interessante en educatieve activiteiten.
Ook het onderhoud van onze Heemtuin wordt mede door jouw bijdrage gerealiseerd.
Heb je de contributie of donatie over 2023 nog niet overgemaakt dan zien wij deze graag tegemoet. Je kunt deze nog steeds over maken via internetbankieren op rekening: NL40 RABO 0149 205414 t.n.v. IVN Stein.

 

Algemene ledenvergadering 2023
Zoals in deze nieuwsbrief vermeld staat, zal de Algemene Ledenvergadering op dinsdag
7 maart om 19.30 uur tot 21.00 uur plaatsvinden in het Natuur Educatie Centrum in het Steinerbos.
Het Bestuur van IVN is nog steeds op zoek naar een nieuwe voorzitter, die ons bestuur komt versterken. Bovendien zijn ook nieuwe bestuursleden van harte welkom.
Vele handen maken het werk licht!


AGENDA
ALGEMENE LEDENVERGADERING IVN STEIN
7 maart 2023

 1. Opening en mededelingen door Ivo Welzen, waarnemend voorzitter.
 2. Verslag van de Algemene ledenvergadering van maart 2022.
  Het verslag van deze vergadering vind je in de nieuwsbrief van mei 2022.
 3. Jaarverslag 2022. Dit ligt ter inzage in het NEC.
  3a Verslag Wandelgroep
  3b Verslag Groen buitengebied
  3c Verslag Heemtuin.
 4. Financieel jaarverslag 2022.
 5. Verslag van de kascommissie, Nico Hendrix en John Busing.
 6. Benoeming nieuwe kascommissie, John Busing en ?
 7. Het bestuur stelt voor om de contributie in 2024 te verhogen naar; € 25,– voor leden en
  € 10,– voor huisgenootleden. Deze wijziging wordt in stemming gebracht.
 8. Mededelingen vanuit het bestuur:
  – huishoudelijk reglement 2023. Dit ligt ter inzage in het NEC.
  Er zijn geen wijzigingen in het huishoudelijk reglement sinds 2020
 9. Benoeming nieuwe bestuursleden.
  – Rooster van aftreden:
  2023   Jeanine Busing, secretaris (aftredend en herkiesbaar)
  2024   Riet Vrancken, penningmeester
  2026   Ivo Welzen, waarnemend voorzitter
  – wie komt ons bestuur versterken.
 10. Jaarprogramma 2023.
Jaarprogramma IVN Stein 2023
18-jan Natuur- & Cultuurwandeling 09.00 16.00
15-feb Natuur- & Cultuurwandeling 09.00 16.00
7-mrt Algemene Ledenvergadering IVN Stein 19.30 21.30
15-mrt Natuur- & Cultuurwandeling 09.00 16.00
19-mrt  IVN- 50 jaar – Seizoenswandeling- Elsloo 10.00 12.00
 Thema: Natuur
19-apr Natuur- & Cultuurwandeling 09.00 16.00
29-apr Plantenruildag 10.30 13.30
17-mei Natuur- & Cultuurwandeling 09.00 16.00
21-mei Vlinderactiviteit en opendag Egelopvang 13.30 16.30
11-jun Jeugdactiviteit Slootjesdag 13.30 16.30
21-jun Natuur- & Cultuurwandeling 09.00 16.00
24-jun IVN- 50 jaar- officieel voor genodigden 10.30 13.00
25-jun IVN- 50 jaar- Seizoenswandeling- Nattenhoven 10.00 12.00
Thema: Stiltewandeling (deels)
1-jul IVN- 50 jaar activiteit voor leden 09.00 16.00
19-jul Natuur- & Cultuurwandeling 09.00 16.00
13-aug Kroetwusj 13.30 16.30
16-aug Natuur- & Cultuurwandeling 09.00 16.00
25-aug Avondwandeling  Nacht van de vleermuis 20.00 22.00
10-sep IVN-50 jaar- Seizoenswandeling- Urmond 10.00 12.00
Thema: Natuur, Cultuur, Historie
20-sep Natuur- & Cultuurwandeling 09.00 16.00
24-sep Jeugdactiviteit Bodemdiertjes 13.30 16.30
15-okt Paddenstoelenwandeling 10.00 12.30
18-okt Natuur- en Cultuurwandeling 09.00 16.00
15-nov Natuur- & Cultuurwandeling 09.00 16.00
19-nov IVN- 50 jaar- Seizoenswandeling- ‘t Brook- Stein 10.00 12.00
Thema: Natuur, Cultuur en Historie
20-dec Natuur- & Cultuurwandeling 09.00 16.00

 

Een korte terugblik op enkele activiteiten van de afgelopen periode

Natuur- en cultuurwandeling van woensdag 18 januari
Een beetje winter in Nederland. Dit gaf prachtige beelden, de natuur rondom de Jeker was als een sprookje. De zon liet zich ook zien, het was een prachtige dag.
Na de koffie pauze nog even genieten in de groeve de ENCI.
Het laatste stukje langs Fort Sint-Pieter, dan door de stad Maastricht.
Hier bezochten de wandelaars de Bisschopmolen die sinds de restauratie in 2004 weer in gebruik is. Elke dag wordt er speltgraan, afkomstig van boeren uit de regio, gemalen.


Foto: Adje Pisters

Wat staat er de komende tijd op ons programma

Natuur- en Cultuurwandeling 15 februari 2023
Deze lichte 14 km lange, heuvelachtige, wandeling start in Zutendaal en gaat door bos en heide met een prachtig uitzicht. De wandeling biedt een en al natuur!
Er wordt gelopen langs het Koninklijke Domein Opgrimbie (Villa Fridhem), vervolgens naar de mooie Vallei van de Kikbeekbron.
Neem voor onderweg proviand mee.
Deelnemers wandelen voor eigen verantwoording en voor eigen risico.

Verzamelen: ingang Steinerbos, Mauritsweg, Stein om 8.45 uur
Vertrek: 9.00 uur.
Parkeren: Weg naar Zutendaal 199.
3630 Opgrimbie (Maasmechelen) België.

Willen de wandelaars die rechtstreeks naar de startplaats gaan dit doorgeven aan onderstaande personen met telefoonnummer!

Bijdrage IVN leden: gratis
Bijdrage niet IVN leden: € 2,00
Carpoolen: € 2,50

Foto: Adje Pisters

IVN Wandelteam
Wil Pisters: 0620697739
Toine Hermans: 0641062800

Spreuk van de maand

                                   Een paradijs hoeft niet tropisch te zijn.

                                      


                     IVN bestaat dit jaar 50 jaar
IVN Stein is opgericht op 20 juni 1973 en organiseert tot op de dag van vandaag tal van interessante en educatieve natuuractiviteiten voor jong en oud.
Een stukje geschiedenis:
IVN heeft, in samenwerking met de gemeente Stein, het vervallen Openluchttheater (dat sedert 1969/1970 buiten gebruik en totaal overwoekerd was) omgetoverd tot een unieke Heemtuin.
IVN kwam met het bijzondere plan om de zitplaatsen om te toveren tot bloembakken met specifieke biotopen waardoor, vele duizenden vrijwilligersuren verder, men kon spreken van de Heemtuin van IVN Stein.
Deze is, mede dankzij de inspanningen van vele vrijwilligers, tot op heden een pareltje in het Steinerbos en wordt door velen bezocht.
Wat doet IVN:
IVN Stein adviseert de gemeente Stein en is actief in de buitengebieden, waar alle activiteiten rondom de natuur (bijvoorbeeld bomenkap) nauwkeurig in de gaten gehouden worden.
IVN Stein is actief in Stein, Urmond en Berg aan de Maas, Meers en Nattenhoven.
We werken, samen met de IVN’s in de regio, aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu, landschap en leefomgeving.
De planten die van nature in onze leefomgeving thuishoren groeien in onze Heemtuin, het voormalig Openluchttheater, waar wij op natuurvriendelijke wijze tuinieren en de natuur ook graag zijn gang laten gaan.

Wij laten jong en oud de natuur van dichtbij beleven door het organiseren van activiteiten en in de vorm van lessen op school, lezingen, cursussen, etc.
De bescherming van het milieu en de biodiversiteit staat centraal bij alles wat IVN Stein doet!
Wij zetten ons in om onze flora en fauna zo goed mogelijk te beschermen.
Onze samenleving is niet alleen afhankelijk van hoe we met elkaar omgaan máár ook hóe wij met onze natuur omgaan.
Daarom werken wij samen met andere natuurorganisaties in Nederland en de IVN’s in onze regio.
Onderwerpen als duurzaamheid, planten, insecten, paddenstoelen, vogels, enz. krijgen regelmatig
de aandacht.
De toekomst van onze planeet ligt ons nauw aan het hart. Daarbij staat een respectvolle en duurzame omgang met planten, dieren en milieu voor ons altijd voorop.
IVN- natuureducatie roept op om vooral aandacht te hebben voor de ‘gewone’ planten, die voor mens en natuur in Nederland het meest belangrijk zijn.
Onze educatie- en natuurbeleving laten kinderen en volwassenen ervaren dat de natuur geen plek
is waar je naar toe gaat.  Nee, het is een plek waar je thuishoort!
We vergeten het soms een beetje maar de natuur, dát zijn wij.
Laten we koesteren wat we hebben, onze prachtige natuur voor onze nakomelingen in ere houden  en bovendien aandacht houden voor onze bedreigde en veranderde natuur.

Wat gaan we doen:
– Op zaterdag 24 juni zullen wij in het Steinerbos een herdenkingsboom planten, waarna er voor genodigden een samenkomst is in “Brasserie Steinerbos”.

– Op zondag 25 juni zullen onze natuurgidsen een mooie seizoenswandeling met als thema “Natuur” rond Elsloo organiseren waaraan iedereen deel kan nemen.
In het kader van 50 jaar IVN zullen onze natuurgidsen een aantal seizoenswandelingen organiseren, zie hiervoor het jaarprogramma in deze nieuwsbrief.

Op zaterdag 1 juli organiseren wij voor onze leden een gratis busreis naar het Arboretum Kalmthout in België. De entree van het Arboretum is ook gratis.
Het Arboretum is bovendien toegankelijk voor mindervaliden.

Wij vertrekken om 9 uur vanaf de voormalige bushalte in de Omphaliusstraat en de terugreis is om 16 uur, zodat we rond 18 uur weer terug zijn in Stein.
Hiervoor dient men zich vóór 10 maart aan te melden via: onze e-mail infoivnstein@gmail.com of telefonisch bij het bestuur: 06-10455366 of 06-24435277.
Bij de aanmelding s.v.p. vermelden: 1 of 2 personen en je telefoonnummer.

Het Arboretum Kalmthout te Kalmthout in de provincie Antwerpen is een van de oudste en meest gevarieerde bomen- en plantentuinen in Vlaanderen.
Bijzonder is de wijze waarop de wetenschappelijke plantencollectie in de architectuur van de tuin is opgenomen. De schikking van de bomen en planten is zo opgevat dat men het gehele jaar door kan genieten van de afwisseling van kleuren en geuren.
Binnen de plantenverzameling zijn de toverhazelaars het meest bekend.
Het Arboretum is aangesloten bij Botanic Gardens Conservation International, een non-profitorganisatie die botanische tuinen samen wil brengen in een wereldwijd samenwerkend netwerk om het behoud van de biodiversiteit van planten te bevorderen.

                                          

www.ivn.nl/stein
e-mail: infoivnstein@gmail.com
Like ons op facebook, dan bent u steeds op de hoogte van het laatste nieuws!
www.ivn.nl/afdeling/stein

Deel deze pagina