Bomencursus 2023

Bomencursus

Doe mee aan de IVN Bomencursus 2023

De cursus start op 5 februari en wordt verzorgd door de samenwerkende IVN-afdelingen van de Regio Westelijke Mijnstreek. Omdat bomen voor de toekomst van ons mensen van levensbelang zijn, organiseren de IVN Afdelingen in de Regio Westelijke Mijnstreek samen een bomencursus. (IVN BeekdaelenSchinnen, IVN Born-Land van Swentibold, IVN Elsloo, IVN MunsterGeleenSittard, IVN SpauBeek, IVN Stein).

Deze cursus is geschikt voor iedereen die bomen een warm hart toedraagt en er graag meer over wil weten. Personen zonder veel voorkennis, maar ook personen die door hun IVNlidmaatschap al wat meer weten, zijn welkom. Veldesdoorn (Acer campestre) Het doel van de cursus is om de waarde van bomen vanuit diverse perspectieven voor het voetlicht te brengen. Aan de orde komt plantkundige informatie o.a. determineren, de groei van bomen, hun onmisbare plek in ons ecologisch systeem, maar ook de rol van bomen en het bos in de geschiedenis en bij het bevorderen van onze gezondheid. Voorafgaand aan de cursus kan men thuis al een paar korte bomenvlogs* op de computer bekijken. De bomencursus omvat in totaal 6 lessen, namelijk 4 actieve buitenlessen (per jaargetijde één) en twee theorielessen. De buitenlessen vinden plaats onder begeleiding van een gids in groepjes van 5 personen.                                                                        De eerste buitenles vindt plaats op zondagmorgen 5 februari 2023 van 10:00 – 12:00 uur op een nog nader te bepalen locatie in de regio WM.  De eerste theorieles vindt plaats op dinsdagavond 14 maart 2023 van 19:30-21:30 uur in het Home van IVN Beekdaelen-Schinnen op het adres: Burg. Pijlsstraat 1d, 6365 CG Schinnen.                                                                            De deelnamekosten voor zowel niet-leden als leden bedragen € 10,– . Dit is inclusief de zoekkaart ‘Bomen’ ter waarde van € 5,–.                                      Interesse; meer inlichtingen; of meteen aanmelden voor deelname?  Stuur dan een email naar de coördinator van IVN Regio WM leon.heemels@gmail.com en naar de secretaris IVN-District Limburg mariannebonten@gmail.com. Aanmelden vóór 16 januari 2023.

Cursusrooster: Zondag 5 febr. 1e Praktijkles 10:00-12:00 uur                                                                                                            Dinsdag 14 mrt Theorieles 19:30 – 21:30 uur Burg. Pijlsstraat 1d, Schinnen                                                                                      Zondag 23 april 2e Praktijkles 10:00-12:00 uur                                                                                                                              Zondag 25 juni 3e Praktijkles 10:00-12:00 uur                                                                                                                                Zondag 29 okt. 4e Praktijkles 10:00-12:00 uur                                                                                                                                Dinsdag 14 nov. Afsluitende theorieles 19:30 – 21:30 uur Burg. Pijlsstraat 1d, Schinnen

*Links naar Bomenvlogs: Es https://www.youtube.com/watch?v=uBkvdnn9MqE Beuk https://www.youtube.com/watch?v=3ykLePXOoEc Berk Zoete Kers Linde Zomereik Grove Den

Bomencursus 2023
  • Kosten: Gratis
  • Aanmelden verplicht: Nee

Ontdek meer over

Deel deze pagina