Public Relations (PR)

Informatieverspreiding over IVN activiteiten via lokale en regionale bladen, de website (www.ivnspaubeek.nl) en ´social media´ zoals Facebook. Tevens verantwoordelijk voor de productie en verspreiding van de digitale nieuwsbrief ‘Natuurpalet’, alsmede het Jaarboekje, via het specifieke redactie-adres: redactie@ivnspaubeek.nl .

De wg werkt samen met de voorzitter en de werkgroep-coördinatoren om zoveel mogelijk mensen op de hoogte te brengen van de activiteiten van IVN Spau-Beek. Het hoofddoel is meer deelnemers aan onze activiteiten werven en daaruit meer leden van alle leeftijden voor onze vereniging.

Coördinator Social media: Petra Driessen Tel. 0627834315 E-mail pdriessen7@gmail.com en Coördinator andere media en website Ben Derks
Tel. 046-4749781; E-mail:
b.derks@xs4all.nl