Public Relations (PR)

Een kleine, maar uiterst belangrijke werkgroep die er voor moet zorgen dat de verschillende activiteiten op tijd bekend worden gemaakt via de regionale blade, zoals huis-aan-huis krantjes, De Nuutsbaeker, parochieblaadjes of De Natuurgids. Maar sinds de introductie van internet met de website en facebook zijn de mogelijkheden aanmerkelijk vergroot. 

Voor informatie kunt u terecht bij de coördinator Ben Derks (06-46285317) of b.derks@xs4all.nl