Milieu

Deze werkgroep is niet groot, maar houdt, veelal in samenspraak met de gemeente of de Natuur- en Milieufederatie Limburg de ontwikkelingen op natuurgebied in de regio in de gaten.

Voor informatie kunt u terecht bij de coördinator Martien van Wezel (046-4434275) of info@ivnspaubeek.nl