Flora en Fauna

Iedereen die belangstelling heeft voor planten en die lid is van het IVN Spau-Beek kan aan deze werkgroep deelnemen. Het kennisniveau is beslist niet belangrijk. Op dit moment bestaat de werkgroep uit ongeveer 25 leden.

Het hoofddoel van de werkgroep is om samen kennis te delen en uit te breiden omtrent het determineren van onze inheemse flora.

De buiten activiteiten vinden in de regel plaats tussen maart en september, in de wintermaanden vinden er binnenactiviteiten plaats. Meestal is dit op een woensdagavond in ons Natuurcentrum Moorheide. Tijdens de buitenactiviteiten wordt een gebied bezocht en wordt geprobeerd de aldaar aangetroffen planten te determineren. Tijdens de binnenactiviteiten proberen we aan de hand van presentaties onze kennis te delen en uit te breiden.

De buitenactiviteiten spelen zich veelal in onze eigen omgeving af.

U kunt zich op ieder moment bij de groep aansluiten, maar natuurlijk is het ook mogelijk om een keer sfeer te komen proeven tijdens een van onze activiteiten.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de coördinator Wim Castenmiller (046-4374800 of wim.castenmiller@online.nl