Weidevogels

Weidevogel Werkgroep
 
Werkgroep Weidevogelbescherming
Organisatie en coördinatie 
In 1996 is een convenantgroep van start gegaan met als partijen:
Gemeente Sint-Oedenrode en Schijndel, ZLTO-afdelingen, Waterschap de Dommel, provincie Noord-Brabant, Landinrichtingscommissie Sint-Oedenrode en weidevogel -beschermingsgroepen. Afgevaardigde(n) van deze partijen vormen de begeleidingscommissie Schijndel / Sint-Oedenrode. De huidige voorzitter van de convenantgroep is Rien van de Laar.


Binnen dit convenant zijn actief de vrijwilligersgroep uit Schijndel, de groep Jekschot en onze eigen groep. De vrijwilligersgroepen worden begeleid en ondersteund door het Brabants Landschap.
Onze Rooise Weidevogelgroep de Schijndelse Heide is met ca. 25 vrijwilligers een zelfstandig opererende werkgroep binnen het IVN -Rooi.
We zijn actief in de Schijndelse Heide, Veersche Heide en langs de A50 achter de knoptoren. Met totaal 15 agrarische bedrijven werken we samen. Met deze boeren en hun loonwerkers proberen we de weidevogels en akkervogels te beschermen door deze op te sporen en daarna maatregelen te nemen om te voorkomen dat nesten worden vernield tijdens werkzaamheden op het land. We volgen het broedproces, leggen de resultaten vast en geven deze door aan de coördinator van het Brabants Landschap.
Vanaf begin maart tot begin juni zetten we ons in voor de kievit, grutto, wulp en scholekster. Ook kleinere soorten zoals de veldleeuwerik, geelgors, roodborsttapuit, gele en witte kwikstaart, patrijs, kwartel, enz.… hebben onze aandacht. Kortom er is veel te zien en te beleven in ons mooie buitengebied.


In groepjes van 5 tot 8 personen gaan we meestal op pad :

  • zondagmorgen van 8.00 tot 10.00
  • dinsdagmiddag van 13.30 tot 15.30
  • woensdagmiddag van 13.30 tot 15.30
  • woensdagavond van 18.30 tot 21.00
  • vrijdagmiddag van 13.30 tot 15.30

Iedereen die een keertje mee wil lopen met een van de groepen en ook wil genieten van de prachtige weidevogels kan contact opnemen via Email ivnrooi@gmail.com of met de coördinator: Wil Foolen, Heistraat 17a, 5491 BA, Sint- Oedenrode, tel. 0413 47 56 02.

NIEUW !!! JAARVERSLAG 2017

jaarverslag 2017

jaarverslag_wvg_2016.pdf

jaarverslag_wvg_2015.pdf