Slootjesdag 2022

Slootjesdag 2022

11 juni heeft de jeugdnatuurgroep meegedaan met de landelijke slootjesdag. Het is altijd weer een uitdaging om een gebiedje te vinden waar de kinderen veilig kunnen scheppen. Deze keer hadden we voor het retentiebekken bij de Molenbeek gekozen. Hoewel dit een geliefde activiteit is bij onze jeugd, waren er deze keer maar 7 kinderen aanwezig. Het ledenaantal is na corona dan ook sterk gedaald. Deze 7 gingen enthousiast aan de slag. We hadden ze in 3 groepjes verdeeld, zodat iedereen voldoende ruimte had om te scheppen. Na de pauze werd er gerouleerd.  Het was een geslaagde middag. We hebben ongeveer 15 verschillende soorten diertjes geschept, waaronder bloedzuiger, poelslak, zoetwaterpissebed, tuinslak, stekelbaars, larven van libellen enz. Ook hebben we de gaffelwaterjuffer gespot en dat is best bijzonder. *Om 15.30 u. kon iedereen de leuke vangsten nog bekijken en daarna werd alles netjes teruggezet. Om 15,45 gingen we weer richting kinderboerderij, waar de kinderen door de ouders opgewacht werden. De ouders verteld dat er nog op teken gecontroleerd moest worden en iedereen een prettige vakantie gewenst. Dit was weer een mooie afsluiting van ons seizoen.

*