Publicaties

 

Digitaal Nieuwsbrievenarchief

Hier vindt U een overzicht van onze nieuwsbrieven

Nieuwsbrief IVN Roosendaal september 2023

Nieuwsbrief IVN Roosendaal maart 2023

Nieuwsbrief IVN Roosendaal december 2022

Nieuwsbrief IVN Roosendaal september 2022

Nieuwsbrief IVN Roosendaal juni 2022

Nieuwsbrief IVN Roosendaal maart 2022

Nieuwsbrief IVN Roosendaal december 2021

Nieuwsbrief IVN Roosendaal oktober 2021

Nieuwsbrief IVN Roosendaal juni 2021

Nieuwsbrief IVN Roosendaal maart 2020

Nieuwsbrief IVN Roosendaal december 2019

Nieuwsbrief IVN Roosendaal december 2018

Nieuwsbrief IVN Roosendaal september 2018

Nieuwsbrief IVN Roosendaal juni 2018

Nieuwsbrief IVN Roosendaal maart 2018

Nieuwsbrief IVN Roosendaal juni 2017

Nieuwsbrief IVN Roosendaal maart 2017

Nieuwsbrief IVN Roosendaal december 2016

Nieuwsbrief IVN Roosendaal september 2016

Nieuwsbrief IVN Roosendaal juni 2016

Nieuwsbrief IVN Roosendaal maart 2016

Nieuwsbrief IVN Roosendaal december 2015

Nieuwsbrief IVN Roosendaal september 2015

Verenigingsdocumenten

Hier kunt U vinden de

Jaarverslagen:

jaarverslag_ivn_roosendaal_2015.pdf

Statuten:

statuten_ivn_rsd.pdf

Huishoudelijk reglement:

huishoudelijk_reglement_ivn_roosendaal.pdf

Organisatiestructuur:

Bestuurlijke organisatie IVN Roosendaal per 25-10-2020

Inwerkingtreding AGV (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Vanaf 25 mei 2018 treedt de AGV in werking. Aan een Privacy Statement, waarin o.m. algemene afspraken omtrent het bewaren en beschermen van persoonsgegevens zijn opgenomen, wordt gewerkt. Vooralsnog verwijst het bestuur naar de landelijke website IVN.nl/privacy-statement.
Vrijwilligers, voor wie de AGV relevant is i.vm. het verzorgen van workshops, wandelingen, worden de komende tijd geïnformeerd hoe om te gaan met privacygevoelige zaken.

Heb je tussentijds vragen, richt die dan aan bestuur@ivnroosendaal.nl