Publicaties

Digitaal Nieuwsbrievenarchief

Hier vindt U een overzicht van onze nieuwsbrieven

Nieuwsbrief IVN Roosendaal juni 2018 webversie

Nieuwsbrief IVN Roosendaal maart 2018 webversie.pdf

Nieuwsbrief_IVN_Roosendaal_juni_2017

nieuwsbrief_ivn_roosendaal_maart_2017.pdf

nieuwsbrief_ivn_roosendaal_december_2016_web.pdf

 

 

Verenigingsdocumenten

Hier kunt U vinden de

Jaarverslagen:

jaarverslag_ivn_roosendaal_2015.pdf

Statuten:

statuten_ivn_rsd.pdf

Huishoudelijk reglement:

huishoudelijk_reglement_ivn_roosendaal.pdf

Organisatiestructuur:

Bestuurlijke organisatie IVN Roosendaal per 25-10-2020

Inwerkingtreding AGV (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Vanaf 25 mei 2018 treedt de AGV in werking. Aan een Privacy Statement, waarin o.m. algemene afspraken omtrent het bewaren en beschermen van persoonsgegevens zijn opgenomen, wordt gewerkt. Vooralsnog verwijst het bestuur naar de landelijke website IVN.nl/privacy-statement.
Vrijwilligers, voor wie de AGV relevant is i.vm. het verzorgen van workshops, wandelingen, worden de komende tijd geïnformeerd hoe om te gaan met privacygevoelige zaken.

Heb je tussentijds vragen, richt die dan aan bestuur@ivnroosendaal.nl