Werkgroep Water

Zoals bekend heeft Nederland een groot probleem met zijn waterhuishouding, wat versterkt wordt door de verandering van ons klimaat.

IVN Oirschot wil hieraan meer aandacht besteden. Werkgroep Water heeft dit idee opgepakt. We willen binnen IVN Oirschot zo meer kennis ‘over water’ opbouwen. Tevens willen we informatie over de waterhuishouding delen met onze leden en met alle inwoners van onze gemeente via de publieksactiviteiten (wandelingen, excursies, lezingen). Soms geleid door eigen leden, soms geleid door experts van buiten.

Kijk voor informatie over de waterhuishouding in onze provincie bijv. eens naar de lezing van ecoloog Peter Voorn: Droogte in de natuur deel 1 en deel 2

Naast informatie werken we mee aan acties om een positieve bijdrage aan verbetering van de waterhuishouding in onze gemeente te ondersteunen. Zo hebben we afgelopen jaren meegewerkt aan een subsidiemaatregel van de gemeente en Waterschap De Dommel om regenpijpen af te koppelen van het riool en hemelwater in regentonnen op te vangen. Een soortgelijke actie voor de aanleg van groene daken is inmiddels ook achter de rug. In 2023 verwachten we een actie m.b.t. ‘tegels wippen’ te ondersteunen.

We zouden het mooi vinden als meer leden van IVN Oirschot in deze werkgroep mee willen doen. Dus heb je belangstelling voor dit belangrijke onderwerp, geef je dan op bij Hugo Smet (0499 573118 of fam.smet@upcmail.nl). Uiteraard kun je hier ook eerst nadere informatie krijgen.