Over de afdeling

IVN Noord-Groningen is een vereniging voor mensen die de natuur een warm hart toedragen en gericht op natuurbeleving, duurzaamheid en betrokkenheid. Jaarlijks organiseren wij excursies, lezingen, natuurwerkdagen en jeugdactiviteiten. Op feest-, jaar- en/of promotiemarkten brengen wij graag ons programma onder de aandacht van het grote publiek. Alle activiteiten worden verspreid via Activiteitenkalenders, nieuwsbrieven (Pommel), website en de regionale pers.
Een belangrijke werkgroep is de Werkgroep Wilgen knotten. Twee keer per jaar worden wilgen geknot om oude landschapselementen te behouden.
De coördinatie van al deze activiteiten is in handen van Johanna Klatter (jcfklatter@gmail.com).

Werkgroep NME Winsum e.o.

Sinds 1 janauri 2022 is de werkgroep Natuur- en MilieuEducatie(NME) uit Winsum onderdeel geworden van IVN Noord Groningen. De werkgroep verzorgt buitenlessen voor schoolklassen in en rond Winsum. De werkgroep verzorgt 7 programma's en heeft daartoe ook 7 leskisten om de programma's te draaien. Scholen kunnen de buitenlessen boeken via www.natuureducatie-winsum.nl en binnenkort via de website van de IVN maar dan wordt er automatisch doorgelinkt. 

Onze Nieuwsbrief ‘De Pommel’ komt jaarlijks twee keer uit: eind juni, eind december. Daarin wordt verslag gedaan van de activiteiten en natuurprojecten in ons werkgebied. Op de achterkant van de Pommel staat de halfjaarlijkse Activiteitenkalender.

Alle werkzaamheden worden door vrijwilligers uitgevoerd.

Inkomsten ontvangt IVN Noord-Groningen uit haar ledenbestand. Per 1 januari 2019 telde de afdeling ongeveer 100 sympathisanten verdeeld over IVN-leden, huisgenootleden, jeugdleden en donateurs. Naast contributiegelden ontvangt de vereniging inkomsten uit advertenties (de Pommel), subsidies en giften.

De vereniging is fiscaal een ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling. Om aangewezen te worden als ANBI dient de instelling een jaarrapport te publiceren dat inzicht geeft in de werkwijze van de afdeling om de doelstellingen te bereiken (Jaarverslag). Tevens dient jaarlijks een financiële verantwoording afgelegd te worden.
Als een instelling door de belastingdienst is aangewezen als ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels).
De jaarlijkse verantwoording van IVN Noord-Groningen treft u aan in onderstaande (PDF) documenten. Voor vragen over het Jaarverslag kunt u terecht bij de secretaris Nynke Osinga (ivnnoordgroningen@hotmail.com) en over het financieel verslag bij penningmeester Arie Kamp (arieta.kamp@hetnet.nl). 

Jaarverslag 2021

 

Financieel verslag 2021