Groencursus

Deze cursus is bestemd voor iedereen die meer te weten wil komen over de natuur en de verscheidenheid aan landschappen rondom Nijmegen. Ten noorden van de stad ligt de rivier de Waal met het uiterwaardengebied, ten oosten de stuwwal en ten zuiden van de stad ligt het vennengebied. Deze gebieden herbergen ieder een geheel eigen flora en fauna.

Door de Coronamaatregelen kunnen de Groencursussen van 2020 helaas geen doorgang vinden. De mensen die zich hadden aangemeld voor de Groencursus (zowel Voorjaar als Najaar) in 2020 schuiven door naar de Groencursus Voorjaar van 2021.
Wat houdt dat in als je je wil aanmelden: aanmelden kan altijd! Je krijgt dan binnen een paar dagen bericht van de Coördinator Groencursussen en komt op een wachtlijst te staan. Als er mensen zijn die zich afmelden, krijgen de eerstvolgende aanmeldingen bericht dat ze in aanmerking komen om deel te nemen.

De data van de Groencursus Voorjaar 2021 zijn nog niet bekend, zodra deze bekend zijn worden ze op de website vermeld.
Houdt daarom regelmatig de website van IVN Rijk van Nijmegen in de gaten!

Lesavonden  
Tijdstip  
Locatie  
Excursies  
Tijdstip  
Locaties  

In de voorjaarscursus kijken we naar het ontstaan van landschappen zoals de stuwwallen van de Sint-Jansberg, de rivierduinen van de Overasseltse Vennen, de nieuwe natuur van de Millingerwaard, de uiterwaarden van de Bemmelse Waard en de natte schraalgraslanden van de Bruuk. Op de lesavonden behandelen we onder meer zangvogels, zoogdieren, weidevogels, wilde planten, insecten en ook natuurontwikkeling en natuurbeheer.

In de najaarscursus komen ook de landschappen rondom Nijmegen aan bod: de stuwwallen van de Duivelsberg, de spoelzandvlakte van het Heumensoord en de uiterwaarden van de Ooijpolder. Tijdens de lesavonden behandelen we onder meer roofvogels, de vogeltrek, bomen, zaden en vruchten en de overwintering van zoogdieren en insecten. Sommige onderwerpen worden als practicum gegeven. Tijdens de excursies wordt de theorie zichtbaar. We zien waarom sommige planten en dieren juist wel in dat gebied voorkomen en waarom andere soorten juist niet.

Kosten
De kosten voor deze cursus bedragen € 57,50 inclusief cursusboek. Degenen die al een cursusboek hebben betalen € 50,00. Voor leden van IVN Rijk van Nijmegen geldt de kortingsregeling.

Aanmelden
Via het aanmeldformulier Groencursus kan je je opgeven voor de wachtlijst van de Groencursus. 
Voor vragen over de cursus of om je aan te melden, kan je contact opnemen met coördinator Angela Mundi per e-mail of telefonisch op 06 40475954.

Korte documentaire (13 minuten) over de IVN Groencursus.