Groencursus

Deze cursus is bestemd voor iedereen die meer te weten wil komen over de natuur en de verscheidenheid aan landschappen rondom Nijmegen. Ten noorden van de stad ligt de rivier de Waal met het uiterwaardengebied, ten oosten de stuwwal en ten zuiden van de stad ligt het vennengebied. Deze gebieden herbergen ieder een geheel eigen flora en fauna.

Lesavonden dinsdag 9 en 23 april, 7 en 21 mei en 11 juni 2019
Tijdstip 20.00 tot 22.00 uur
Locatie

Elinor Ostromgebouw, Heijendaalseweg 141 te Nijmegen

Excursies zaterdag 13 en 27 april, 11 en 25 mei, 15 juni 2019
Tijdstip 9.30 tot 12.30 uur
Locaties worden tijdens lesavonden bekend gemaakt

In de voorjaarscursus kijken we hoe de landschappen rondom Nijmegen zijn ontstaan: de stuwwallen van de Sint-Jansberg, de rivierduinen van de Overasseltse Vennen, de nieuwe natuur van de Millingerwaard, de uiterwaarden van de Bemmelse Waard en de natte schraalgraslanden van de Bruuk. Op de lesavonden behandelen we onder meer zangvogels, zoogdieren, weidevogels, wilde planten, insecten en ook natuurontwikkeling en natuurbeheer. Sommige onderwerpen worden als practicum gegeven. Tijdens de excursies wordt de theorie zichtbaar. We zien waarom sommige planten en dieren juist wel in dat gebied voorkomen en waarom andere soorten juist niet.

In de najaarscursus kijken we ook naar het ontstaan van landschappen zoals de stuwwallen van de Duivelsberg, de spoelzandvlakte van het Heumensoord en de uiterwaarden van de Ooijpolder. Tijdens de lesavonden behandelen we onder meer roofvogels, de vogeltrek, zaden en vruchten, de overwintering van zoogdieren en insecten, bomen en ook natuurontwikkeling en natuurbeheer.

Kosten
De kosten voor deze cursus bedragen € 57,50 inclusief cursusboek. Degenen die al een cursusboek hebben betalen € 50,00. Voor leden van IVN Rijk van Nijmegen geldt de kortingsregeling.

Aanmelden
De Groencursus Voorjaar 2019 is vol! 
Je kan je wel aanmelden voor een plaats op de wachtlijst; bij eventuele afmeldingen kan je dan misschien toch nog meedoen met de Voorjaarscursus. Mocht dat niet het geval zijn, dan nemen we contact met je op zodra de data van de Groencursus Najaar 2019 bekend zijn, zodat je kan deelnemen aan onze Najaarscursus.

Via het aanmeldformulier Groencursus kan je je opgeven voor de wachtlijst van de Groencursus.
Voor vragen over de cursus of om je aan te melden, kan je contact opnemen met coördinator Angela Mundi per e-mail of telefonisch op 06 40475954.

Korte documentaire (13 minuten) over de IVN Groencursus.