Groencursus

Deze cursus is bestemd voor iedereen die meer te weten wil komen over de natuur en de verscheidenheid aan landschappen rondom Nijmegen. Ten noorden van de stad ligt de rivier de Waal met het uiterwaardengebied, ten oosten de stuwwal en ten zuiden van de stad ligt het vennengebied. Deze gebieden herbergen ieder een geheel eigen flora en fauna.

De voorjaarscursus 2020 is inmiddels volgeboekt! 

Lesavonden dinsdag 7 april, 21 april, 12 mei, 26 mei en 9 juni 2020
Tijdstip 20.00 tot 22.00 uur
Locatie

EOS-gebouw, Heijendaalseweg 141 te Nijmegen

Excursies zaterdag 11 april, 25 april, 16 mei, 30 mei en 13 juni 2020
Tijdstip 9.30 tot 12.30 uur
Locaties worden tijdens lesavonden bekend gemaakt

In de voorjaarscursus kijken we naar het ontstaan van landschappen zoals de stuwwallen van de Sint-Jansberg, de rivierduinen van de Overasseltse Vennen, de nieuwe natuur van de Millingerwaard, de uiterwaarden van de Bemmelse Waard en de natte schraalgraslanden van de Bruuk. Op de lesavonden behandelen we onder meer zangvogels, zoogdieren, weidevogels, wilde planten, insecten en ook natuurontwikkeling en natuurbeheer.

In de najaarscursus komen ook de landschappen rondom Nijmegen aan bod: de stuwwallen van de Duivelsberg, de spoelzandvlakte van het Heumensoord en de uiterwaarden van de Ooijpolder. Tijdens de lesavonden behandelen we onder meer roofvogels, de vogeltrek, bomen, zaden en vruchten en de overwintering van zoogdieren en insecten. Sommige onderwerpen worden als practicum gegeven. Tijdens de excursies wordt de theorie zichtbaar. We zien waarom sommige planten en dieren juist wel in dat gebied voorkomen en waarom andere soorten juist niet.

Kosten
De kosten voor deze cursus bedragen € 57,50 inclusief cursusboek. Degenen die al een cursusboek hebben betalen € 50,00. Voor leden van IVN Rijk van Nijmegen geldt de kortingsregeling.

Aanmelden
Via het aanmeldformulier Groencursus kan je je opgeven voor de wachtlijst van de Groencursus. Als er een plek bij de voorjaarscursus vrij komt, nemen we contact met je op. Of we laten je weten zodra inschrijving voor de najaarscursus 2020 mogelijk is.  
Voor vragen over de cursus of om je aan te melden, kan je contact opnemen met coördinator Angela Mundi per e-mail of telefonisch op 06 40475954.

Korte documentaire (13 minuten) over de IVN Groencursus.