Groencursus

Deze cursus is bestemd voor iedereen die meer te weten wil komen over de natuur en de verscheidenheid aan landschappen rondom Nijmegen. Ten noorden van de stad ligt de rivier de Waal met het uiterwaardengebied, ten oosten de stuwwal en ten zuiden van de stad ligt het vennengebied. Deze gebieden herbergen ieder een geheel eigen flora en fauna.

Lesavonden 6 september, 20 september, 4 oktober, 18 oktober en
1 november
Tijdstip 19:45 uur
Locatie HAN, Kapittelweg 35 te Nijmegen
Excursies 10 september, 24 september, 8 oktober, 22 oktober en
5 november
Tijdstip 9:30 uur
Locaties Worden tijdens de lesavonden bekend gemaakt.

In de najaarscursus komen de landschappen rondom Nijmegen aan bod: de stuwwallen van de Duivelsberg, de spoelzandvlakte van het Heumensoord en de uiterwaarden van de Ooijpolder. Tijdens de lesavonden behandelen we onder meer roofvogels, de vogeltrek, bomen, zaden en vruchten en de overwintering van zoogdieren en insecten. Sommige onderwerpen worden als practicum gegeven. Tijdens de excursies wordt de theorie zichtbaar. We zien waarom sommige planten en dieren juist wel in dat gebied voorkomen en waarom andere soorten juist niet.

In de voorjaarscursus kijken we ook naar het ontstaan van landschappen zoals de stuwwallen van de Sint-Jansberg, de rivierduinen van de Overasseltse Vennen, de nieuwe natuur van de Millingerwaard, de uiterwaarden van de Bemmelse Waard en de natte schraalgraslanden van de Bruuk. Op de lesavonden behandelen we onder meer zangvogels, zoogdieren, weidevogels, wilde planten, insecten en ook natuurontwikkeling en natuurbeheer.

De kosten voor deze cursus bedragen € 57,50 inclusief cursusboek. Degenen die al een cursusboek hebben betalen € 50,00. Voor leden van IVN Rijk van Nijmegen geldt de kortingsregeling.

Voor vragen over de Groencursus kan je contact opnemen met coördinator Elly Gies via cursus@ivnnijmegen.nl

Aanmelden voor onze Groencurus Voorjaar 2023 is nu al mogelijk!

 

Korte documentaire (13 minuten) over de IVN Groencursus.