Cursussen

IVN Rijk van Nijmegen organiseert cursussen voor iedereen die geïnteresseerd is in natuur en milieu. Een IVN-cursus is afwisselend, leerzaam en gezellig!

Groencursus

Deze cursus is bestemd voor iedereen die meer wil weten over de natuur en het landschap rondom Nijmegen. Groencursisten zijn veelal mensen die al jaren in de stad Nijmegen wonen en wel eens wat meer willen weten van de omgeving, maar ook voor natuurliefhebbers die hier pas zijn komen wonen is dit een ideale gelegenheid om snel kennis te maken met hun nieuwe omgeving.
Er zijn elk jaar twee Groencursussen; de één start in het voorjaar, de ander na de zomer. 

Natuurgidsenopleiding

De Natuurgidsenopleiding (NGO) is een ca. anderhalf jaar durende opleiding voor het erkende diploma Natuurgids. Natuurgidsen zetten zich in voor natuur, landschap én IVN en helpen zodoende de missie van IVN gestalte te geven: het terugbrengen van de natuur in de harten van mensen. De NGO is bedoeld voor de natuurliefhebber die serieus aan de slag wil met kennisoverdracht en natuurbeleving en wordt verspreid over het land door IVN-afdelingen aangeboden. 
Interesse? Lees dan meer informatie over de NGO die in januari 2023 van start gaat.

Bomencursus
Wil je meer te weten komen over bomen en hun slapende & verborgen knoppen, de grote variatie in bloemen en soorten bestuiving die leiden tot een grote variëteit aan vruchten? Gedurende het jaar is er afhankelijk van het seizoen aandacht voor knoppen, bloeiwijze, bladeren, vruchten, herfstverkleuring of winterprofiel. 

Insectencursus
Insecten zijn weliswaar klein, maar vormen bij elkaar de grootste groep van dieren. Alleen al door hun aantal zijn ze van essentieel belang in de ecosystemen op aarde. Ze zijn belangrijk als voedselbron, voor de bestuiving van planten, als afbrekers van dode organismen en producten, als verspreiders van schimmelsporen en als parasieten op plant en dier. De mens zou niet kunnen overleven als er geen insecten meer zouden zijn!

Naaldbomencursus
In deze korte cursus voor zowel beginners als iets gevorderden, worden verschillende naaldbomen die in het bos te vinden zijn nader bekeken en besproken. Niet alleen dennen, maar ook sparren, ceders en levensbomen. LarixWe kijken naar de naalden, kegels, boomvorm en nog veel meer. Dan weer kort, dan weer uitgebreid komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals het nut van deze bomen voor de mens (hout, voedsel, etc.), de samenhang met planten en dieren, maar ook de verwantschap van deze bomen tot elkaar.

Klimaatcursus
Mensen met natuur verbinden staat centraal bij IVN. Natuur en klimaat(verandering) zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de nieuwe IVN klimaatcursus wordt klimaatverandering in een breder perspectief geplaatst, met speciaal aandacht voor natuureducatie en mogelijke klimaatacties. Voorkennis over het onderwerp is niet nodig. De cursus zal informeren over de huidige stand van zaken rondom klimaatverandering en zoomt in op klimaatverandering en menselijk handelen. Naast informeren is een belangrijk cursusdoel om mensen te activeren om zelf in actie te komen of anderen hierin mee te nemen.

Paddo boomPaddenstoelencursusTijdens het herfstseizoen zien we om ons heen de paddenstoelen weer in grote getalen verschijnen. In het gras, op boomstronken, eigenlijk overal wel. Heb je altijd al meer over paddenstoelen willen weten, dan is deze basiscursus iets voor jou. De cursus bestaat uit 1 theorieavond en 2 veldlessen.
De paddenstoelncursus 2022 is inmiddels volgeboekt. Aanmelden is niet meer mogelijk!

Andrena fuscipesWilde Bijen 
In deze minicursus maak je kennis met wilde bijen. Op de theorieavond besteden we tot de pauze aandacht aan de diversiteit aan gedrag, specialismen en levenswijzen van deze -overigens meestal solitair levende- dieren. Het gaat om voedsel, nestgelegenheid, gevaren en concurrentie. Na de pauze leer je een aantal soorten herkennen die we tijdens de excursie hopen te zien. Ook enkele zomersoorten worden dan besproken. Bij de excursie kijken we naar bijen en bloemen maar ook naar andere bloembezoekers.


Voor vragen over de cursussen kan je contact opnemen met coördinator Elly Gies via cursus@ivnnijmegen.nl