Werkgroep Weidevogelbescherming

(grote foto: Han Bouwmeester, kleine foto's: Hans de Groot)

Weidevogels horen van oudsher bij het Nederlandse landschap maar mede door de mechanische landbouw gaan hun aantallen gaan hard achteruit. De kievit, grutto, tureluur, scholekster en andere weidevogels maken hun goed gecamoufleerde nesten op het open weide- of akkerland, zodat zij niet opvallen vanaf een hoge tractor tijdens het bewerken van het land. Gelukkig zijn steeds meer boeren bereid, om met weidevogelbeschermers samen te werken en toegang tot hun land te verlenen.

Het beschermen bestaat uit het markeren en tijdelijk afdekken of tijdelijk verplaatsen van nesten zodat de boer zijn akkers kan bewerken. Maar het is ook van belang om vlakbij een stuk onbewerkt ‘kuikenland’ aan te leggen, waar de pullen (jonge weidevogels) kunnen foerageren en dekking zoeken

Onder de paraplu van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) is de Werkgroep Weidevogelbescherming Maas en Waal nu voornamelijk actief in de Liendense Waard bij Batenburg. Na het inrichten van dit nieuwe natuurgebied langs de Maas is het aantal broedende weidevogels daar toegenomen.
SLG werkt ook samen met Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) en het Sovon (Vogelonderzoek Nederland). Zij verzamelen alle gegevens van de verschillende werkgroepen en kunnen daardoor goed de resultaten van de bescherming monitoren.

E-learning
Wat moet je allemaal doen om als weidevogelbeschermer actief te zijn? Dat kunt u ontdekken in een E-learning module voor weidevogelbeschermers die u kunt doorlopen na aanmelding voor een "Leer je Groen" account. In dit bestand IVN_Maas_en_Waal-Weidevogels Leer je groen module staat beschreven hoe u dit account kunt aanmaken.  

OPROEP
Wanneer er bij u in de buurt weidevogels broeden, meld dit a.u.b. aan ons. We bekijken per gebied wat we kunnen betekenen.
Er is nu ook een groep patrijzentellers in Maas en Waal om de aantallen en leefgebieden van deze hoenders te inventariseren.

Je bent welkom om deel te nemen aan beide groepen!

Coördinator Contact
Bert van Haaften 06-54790074
bert.vanhaaften@outlook.com

De werkgroep heeft een eigen facebook pagina en Hans de Groot heeft mooie foto's van weidevogels gemaakt.

scholekster-pulJonge scholekster