Werkgroep Weidevogelbescherming

(grote foto: Han Bouwmeester, kleine foto's: Hans de Groot)

Weidevogels horen van oudsher bij het Nederlandse landschap maar mede door de mechanische landbouw gaan hun aantallen gaan hard achteruit. De kievit, grutto, tureluur, scholekster en andere weidevogels maken hun goed gecamoufleerde nesten op het open weide- of akkerland, zodat zij niet opvallen vanaf een hoge tractor tijdens het bewerken van het land. Gelukkig zijn steeds meer boeren bereid, om met weidevogelbeschermers samen te werken en toegang tot hun land te verlenen.

Jonge scholeksterHet beschermen bestaat uit het markeren en tijdelijk afdekken of tijdelijk verplaatsen van nesten zodat de boer zijn akkers kan bewerken. Maar het is ook van belang om vlakbij een stuk onbewerkt ‘kuikenland’ aan te leggen, waar de pullen (jonge weidevogels) kunnen foerageren en dekking zoeken.

Onder de paraplu van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) is de Werkgroep Weidevogelbescherming Maas en Waal nu voornamelijk actief in de Liendense Waard bij Batenburg. Na het inrichten van dit nieuwe natuurgebied langs de Maas is het aantal broedende weidevogels daar toegenomen.
SLG werkt ook samen met Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) en het Sovon (Vogelonderzoek Nederland). Zij verzamelen alle gegevens van de verschillende werkgroepen en kunnen daardoor goed de resultaten van de bescherming monitoren.

OPROEP
scholekster-pul
Wanneer er bij u in de buurt weidevogels broeden, meld dit a.u.b. aan ons. We bekijken per gebied wat we kunnen betekenen. Ook nieuwe weidevogelbeschermers zijn van harte welkom. Bij voldoende aanmeldingen  kunnen we hiervoor een speciale cursus organiseren.

Bekijk hier enkele foto's van Hans de Groot

De werkgroep heeft een eigen facebook pagina

Coördinator Contact
Bert van Haaften 06-54790074
bert.vanhaaften@outlook.com