Contact met IVN Maas en Waal

Voor mededelingen en vragen stuur je een email naar: ivnmaasenwaal@gmail.com
of naar het secretariaat: secretarisivnmaasenwaal@gmail.com

Wil je graag de afdelingsnieuwsbrief ontvangen? Meld je hier aan.

Wil je een vrijwillige donatie doen? Gebruik dan de QR code voor donatie

Wil je lid of donateur van IVN Maas en Waal worden? Hier lees je over de verschillende mogelijkheden en de aanmeldingsformulieren.

Een adreswijziging doorgeven kan als volgt:
Leden en huisgenootleden gebruiken het landelijke formulier
Donateurs sturen een email met hun nieuwe adres naar ivnmaasenwaal@gmail.com

De contactgegevens van de bestuursleden en werkgroepcoördinatoren

Hier vind je de gegevens van de Vertrouwenscontactpersoon