Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

Word lid

IVN Amsterdam is een vereniging die bestaat uit leden, huisgenootleden en donateurs. Je kunt je aanmelden met het aanmeldingsformulier onderaan de pagina.

Leden zijn bij voorkeur actief en nemen deel aan één van de werkgroepen. Het lidmaatschap bedraagt € 21,50 per kalenderjaar (mensen met een Stadspas krijgen 2 euro korting), huisgenoten kunnen lid worden voor € 3,50 per kalenderjaar.

Leden ontvangen

  • Vier keer per jaar het afdelingsblad de Groenbewuste Amsterdammer (GBA) en het landelijke IVN blad Mens en Natuur
  • Korting op cursussen
  • Korting bij activiteiten van andere IVN afdelingen
  • Stemrecht op de algemene ledenvergadering
  • Huisgenoten hebben dezelfde rechten, maar ontvangen niet de GBA en het blad Mens & Natuur


Donateur ben je vanaf € 19,50 per kalenderjaar. Je bent natuurlijk vrij om de afdeling met een hoger bedrag te ondersteunen. Als donateur kun je deelnemen aan alle activiteiten, maar ben je niet actief in een bepaalde werkgroep. Donateurs ontvangen de Groenbewuste Amsterdammer, maar niet het blad Mens & Natuur.

Informatie en aanmelden

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de ledenadministratie via ledenadministratie@ivnamsterdam.nl. Ga voor aanmelding naar het aanmeldingsformulier.

Naar het aanmeldingsformulier

Foto: Ineke Deckers