De Groenbewuste Amsterdammer

De Groenbewuste Amsterdammer (GBA) is het afdelingsblad van IVN Amsterdam en wordt gratis toegestuurd aan leden en donateurs. Het tijdschrift komt 4 keer per jaar uit met een voorjaars-, zomer-, herfst- en winternummer. In de GBA vind je onder meer achtergrondartikelen en natuurimpressies.

De laatste editie: GBA winter 2021/2022 staat onder knop Nieuws in een blokje uitgelicht.
 

Archief 

Magazine GroenbewusteAmsterdammer Lente 2022

Wil jij iets schrijven over groene ontwikkelingen bij jou in de buurt of heb je een bijzondere natuurwaarneming gedaan? Stuur je kopij naar Ineke Deckers, groenbewuste020@gmail.com.

Foto: www.jordaangoudenreael.nl