Helmond
Natuur in de Buurt
Op
zondag05jun202213:30

ontdek De Bundertjes

fotospeurtochtt

IVN Helmond organiseert een fotospeurtocht door de Bundertjes.
U maakt een wandeling volgens een aangegeven route en onderweg probeert u aan de hand van foto's een aantal vragen te beantwoorden.
De speurtocht wordt gelopen in kleine groepen en u kunt starten tussen 13.30 en 14.00 uur.

Neemt U deel als rolstoeler, dan graag vooraf een mailtje naar: wandelen.ivn.helmond@gmail.com

processiewei

Het gebied van de Bundertjes is een mooi wandel- en natuurgebied. Vanouds is het een moerasbos langs de Gulden Aa met veel griendhout (wilgenstruiken). Deze wilgengrienden worden ook wel “wissen” genoemd. Langs de beek, die in de Bundertjes nog altijd een meanderende loop heeft, liggen moerassige beemden en eeuwsels. Beemden zijn graslanden in een beekdal waar het oude moerasbos is ontgonnen. Eeuwsels zijn beemden, die te nat waren om als weiland voor de koeien te gebruiken en daarom in hoofdzaak als hooiland werden gebruikt.

Sinds de waterbodemsanering, halverwege de jaren 90, van de door industriële lozingen ernstig verontreinigde Gulden Aa is de ijsvogel weer vaste bewoner van het gebied. In 2012-2013 heeft de natuurwaarde van het gebied een impuls gekregen door extra aanplant van struweel en het graven van enkele poelen.

Aan de westzijde van de Gulden Aa is uit verwaarloosde grienden een weelderige natuur ontstaan die reeën beschutting biedt en een rijke vogelstand heeft. De oostzijde van de meanderende beek wordt gekenmerkt door een kleinschalige lappendeken van weilanden en bosjes die begrensd en doorsneden worden door paden en boomsingels. In dit gebied is ook de natuurtuin 'De Robbert' gelegen.

natuurtuin

Tijdens de wandeling komen de diverse landschappelijke elementen van het gebied aan de orde.
Ook in cultuurhistorisch opzicht is de Bundertjes een heel interessant gebied. Zo vindt men er onder andere een voormalige vloeiweide voor bemesting die in de winter als schaatsbaan gebruikt wordt. Het kapelletje van Binderen is een voormalige schaapskooi, die vroeger tot het kasteel van Croy behoorde. Verder is er nog altijd de grachtengordel, die vroeger het klooster van Binderen omgaf. Dit klooster werd gesticht door keizerin Maria van Brabant, die leefde van 1189 tot 1260.

Binderen

De Bundertjes is begin jaren '80 van vorige eeuw heringericht. Vanuit een oorspronkelijk open beekdallandschap is meer afwisseling ontstaan door de aanleg van een aantal landschappelijke elementen en bosjes. Door deze inrichting heeft het gebied het huidige beeld gekregen. Bijzondere natuurterreintjes zijn de ijsbaan van 'boer Kuijpers' en de natuurtuin De Robbert. Op beide terreinen hebben zich door het specifieke beheer soortenrijke plantengemeenschappen kunnen handhaven met veel tegenwoordig zeldzame soorten.

knotwilg

Algemene informatie

kapel
kleinschalig
zondag 5 juni 2022 - 13:30
Locatie: 
parkeerplaats bij het Jan Vissermuseum
Keizerin Marialaan 5
5702NR Helmond
Nederland
Extra Informatie: 

Deelname is gratis. Duur van de speurtocht is circa 2 uur.
Neemt u deel als rolstoeler, dan graag vooraf een mailtje naar: wandelen.ivn.helmond@gmail.com

Contactpersoon: 
Google Maps image