Centrum voor Natuur- en MilieuEducatie

Wat is het doel van het CNME Hellendoorn?

Ons belangrijkste doel is kinderen enthousiast te maken voor alles wat groeit en bloeit. We willen kinderen de natuur zoveel mogelijk laten beleven en ervaren. Met thema’s als leven in het water, uilen, vogels, insecten, slakken en het weer.

Wie zijn wij?

Het Centrum voor Natuur- en MilieuEducatie (CNME) voor de gemeente Hellendoorn is gehuisvest in het nieuwe Buitencentrum Sallandse Heuvelrug. Wij zijn een organisatie die werkt aan een duurzame samenleving. Ons idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. In onze tijd rust een belangrijk deel van de "natuur- en milieueducatie" bij het onderwijs. Wij ondersteunen met name leerkrachten bij hun activiteiten kinderen bewust te maken van natuur en milieu.

Wat doen wij?

We stellen lesmateriaal ter beschikking van de de scholen en andere organisaties binnen de gemeente Hellendoorn. We doen dit niet alleen; we CNMEwerken nauw samen met een aantal groene verenigingen. Scholen kunnen kiezen uit een 60-tal projecten zoals excursies, workshops, voorlichting, leskisten, dierenuitleen, lesbrieven, werken in de natuur.

Hoe gaan we te werk?

Elk jaar stellen we in mei een aanbod samen. Het aanvragen, aanmelden, reserveren en inroosteren gebeurt digitaal. Het aangevraagde materiaal wordt bij de leerkrachten bezorgd. Na gebruik wordt het door de school zelf teruggebracht.

Kennismaken?

Kom gerust eens langs. Let u op de openingstijden onderaan.

Het adres is:CNME
CNME Hellendoorn
p/a Buitencentrum Sallandse Heuvelrug
Grotestraat 281
7441 GS Nijverdal
Telefoonnummer: 06 10 42 09 54
e-mail: info@cnmehellendoorn.nl

Eigen website

Kijk op onze eigen website

Openingstijden:

Iedere woensdagmiddag en donderdagmorgen
Uitgezonderd: de schoolvakanties