Laarder Wasmeer

Dit bijzondere natuurterrein van Goois Natuurreservaat is gedurende enkele jaren volledig afgesloten geweest voor publiek. In de vorige eeuw is het gebied gebruikt om afvalwater op te lozen. Het is toen ernstig vervuild geraakt.

Na een grootscheepse sanering is het Laarder Wasmeer eenmaal per maand onder leiding van IVN-gidsen weer te bezoeken. Deze gidsen kennen het terrein met de achtergronden en de ontwikkelingen al vele jaren.

In de 19e en 20e eeuw heeft het terrein dienst gedaan als vloeiveld van de rioolzuivering. Ook industrieën uit Hilversum-Oost die afvalwater loosden, deden dat op het Laarder Wasmeer. Vele giftige stoffen zijn daardoor in de bodem terecht gekomen. In 2011 is de sanering afgerond.

Inmiddels neemt de natuur het terrein weer in haar bezit en ontwikkelt zich een fraaie flora die past bij de stuifzanden en de heidevelden die op de naburige Zuiderheide terug te vinden zijn. De kwetsbaarheid van het gebied maakt het nog niet mogelijk dat het gebied volledig opengesteld kan worden.

Excursies elke 3de zondag van de maand.
Vetrek om 10:00 bij het Theehuis ‘t Bluk
Adres Zuiderheide 2, 1251 SE Laren.