Contact Gooi en omstreken

Bestuur IVN Gooi en omstreken

Fred Jansen - voorzitter
Marijke Vooren - penningmeester
Michaël Gründeman - algemeen bestuurslid
Maurits Heldring - secretaris

Bestuur 2017

 

 

 

 


Foto Harm Klinkenberg

Voor vragen en informatie neem contact op met het secretariaat van onze afdeling.

Telefonisch:  06 5142 1527, Maurits Heldring

Email: secr.ivngooi@gmail.com .

Rekeningnummer: NL90 TRIO 0391 0839 88  t.n.v. IVN Gooi

Vertrouwenspersonen IVN Gooi e.o.:
Ella van Dongen - ellavandongen@gmail.com
Ben van den Berg - ben.vdberg@kpnmail.nl

Voor een wandeling op verzoek email: publiekswandelingen.ivngooi@gmail.com

ANBI 2017 G en O