Amfibieëntrek dramatisch gekelderd in Geldrop-Mierlo Amfibiën en reptielen

Amfibieëntrek dramatisch gekelderd in Geldrop-Mierlo

Geldrop 29 april 2022

Nog geen tien procent van de paddenaantallen van vier jaar geleden werd gehaald door de overzetters van IVN Geldrop op twee locaties. Aan de Bosrand zelfs maar drieëneenhalf procent. Daar worden volgend jaar geen schermen meer geplaatst en slechts beperkt gecontroleerd. Ook kikkers en salamanders deden het erg slecht. Ook landelijk is de daling over de jaren heen duidelijk waarneembaar.

Rederijklaan: amper jonkies
Aan de Rederijklaan werden dit jaar driehonderd padden overgezet, tegenover 3100 in 2018. Het waren vooral grotere, dus oudere exemplaren en maar weinig jonge diertjes. Ook de aantallen kikkers en salamanders waren nu een schijntje vergeleken met destijds. Hier hoort wel een kanttekening bij. Door de klimaatverandering zien we steeds vaker relatief hoge temperaturen in de winter, zo ook in februari van dit jaar. Vermoedelijk heeft IVN een eerste, vroege piek gemist tijdens de plotselinge temperatuurstijging medio februari.

Hitte, droogte en koude
Voor de achteruitgang van amfibieën kunnen tal van oorzaken zijn, waardoor het niet eenvoudig is passende maatregelen te nemen. Dit jaar viel extreme voorjaarsdroogte samen met voor koudbloedige dieren vrij koude nachten. Dat is ongunstig voor de trek en voortplanting. Enerzijds kan er uitstel plaatsvinden, anderzijds kunnen de paddenvrouwtjes hun eitjes opnemen in het lichaam en afzien van voortplanting.

De droogte en hittegolven op onze hoge zandgronden zijn sowieso niet gunstig, bijvoorbeeld door het wegkruipen van bodemdiertjes die op het menu van padden staan. Stikstofuitstoot, die planten bedreigt en daarmee insecten, verschraalt het voedselaanbod eveneens.

Bosrand: vraatzucht vissen
Slechts vierentwintig padden zijn overgezet (naast wat kikkers en salamanders) en negen lagen dood op de weg. Tussen die twee dozijn padden zat geen enkele amplex: een paringsbereid vrouwtje dat met  een mannetje op haar rug naar het voortplantingswater trekt. Hiervoor is geen verklaring gevonden. Een bruine kikker was helaas het enige amfibie dat tijdens de paddenexcursie te zien was.

Wat de oorzaak is van de enorme terugloop aan de Bosrand? In de poel bij de hondenrenbaan krioelt het inmiddels van de vissen, waaronder meervallen. (Visseneitjes kunnen aan de poten van watervogels overgebracht worden van het ene naar het andere water). Een deel van die vissen zijn predatoren. Deze roofvissen vreten zowel de eitjes als de larven, padden en salamanders op.

Conclusie en maatregelen
Het blijft belangrijk dat automobilisten langzaam rijden en voorkomen dat ze padden meezuigen of platrijden. Volgend jaar zal de paddenwerkgroep nog eerder schermen gaan plaatsen aan de Rederijklaan voor het geval de temperatuur opnieuw vroeg piekt. Een overzetactie aan de Bosrand is bijna zinloos. Enkele IVN’ers zullen daar de paddentrek monitoren en zo nodig nu en dan padden gaan rapen en overzetten. En dan maar hopen dat ze met hun gebroed ontsnappen aan de vraatzuchtige vissen…

Ontdek meer over

Deel deze pagina