De Boerenberg - Geschiedenis van plaats en gebouw

Het gebouw staat op de Boerenberg ( vroeger Berenberg). Dit is een “motte”, een oude verdedigingsheuvel. Vermoedelijk stond er al in de elfde eeuw een kerk op deze heuvel. Er heeft ook ooit een kasteel gestaan, maar dit is al in 1369 verwoest.

De kerk werd in 1712 herbouwd, maar dertig jaar later vond graaf Ferdinand van Plettenberg, die de streek rond Wittem en Eys bestuurde, dat er lager in het dorp een nieuwe kerk gebouwd moest worden, de huidige St. Agathakerk.

De oude kerk/kapel bleef staan tot 1958. In dat jaar werd ze afgebroken en met de oude stenen bouwde men het huidige gebouw op. In de beginjaren was het bestemd voor activiteiten van Jong-Nederland, later mocht de IVN afdeling Eys er gebruik van maken tot op heden. Het gebouw is nog steeds eigendom van de R.K. Parochie St. Agatha.

De naam Boerenberg komt vermoedelijk van “Beerenberg”, hoewel niet bekend is dat die er ooit gesignaleerd zijn.