Emmen-Coevorden
Beleid & Organisatie
Op
woensdag27feb201919:30

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Het bestuur nodigt u uit aanwezig te zijn bij de

ALGEMENE LEDENVERGADERING OP WOENSDAG 27 FEBRUARI 2019

Aanvang: 19.30 uur Locatie: ‘Het wapen van Emmen’, Schimmerweg 1 te Emmen

Agenda:

1. Opening

2. Verslag Alg. Ledenvergadering 2018

3. Mededelingen en ontwikkelingen binnen de afdeling

4. Naamswijziging IVN Emmen eo in: IVN-Emmen-Coevorden

5. Huisgenootlidmaatschap / donateurs

6. Vacatures : Nieuwe bestuursleden zijn dringend gewenst

7. Statutenwijziging

8. 2e Algemene Vergadering op dinsdag 26 of woensdag 27 maart

9. Jaarverslag secretaris

10. Financieel verslag 2018 door de penningmeester

a. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie

b. Begroting 2019

11. Rondvraag en Sluiting

Na de vergadering is er nog een gezellig samenzijn met een hapje en drankje

Enkele leden vertellen over hun bijdrage in de nieuwe werkgroepen

nl. de Vogelwerkgroep, Natuurwerkgroep en Scharrelkids

Er zijn plannen voor een werkgroep Flora.

Algemene informatie

woensdag 27 februari 2019 - 19:30
Locatie: 
Het Wapen van Emmen
Schimmerweg 1
7811 AR Emmen
Nederland
Google Maps image