Project Plantenwerkgroep Flora- en Vlindermonitoring

Staatsbosbeheer heeft onze plantenwerkgroep gevraagd voor een nieuw project: Flora- en vlindermonitoring in het Sleenerzand. Dit gaat voorjaar 2023 van start.

Staatsbosbeheer schrijft hierover het volgende:

1.     Aanleiding

Het Sleenerzand is een langgerekt bos dat van Zuid naar Noord over de Rolder rug loopt. Het bos is grotendeels in beheer als productiebos waar recreatie en natuur verweven in is. Het zogenaamde Multifunctionele bos. Op dit moment heeft het bos een lage betekenis voor (bos)vlinders, met uitzondering  van de vennen waar heideblauwtje, groentje en tot recentelijk ook nog veenbesparelmoer vlinder voorkomen. In het bos vind je af en toe bontzandoogje, klein koolwitje, zwartspriet dikkopje en her en der kleine vuurvlinder.  De vraag is of we Sleenerzand geschikter kunnen maken voor (bos)vlinders.

2.     Doel

Het idee is om het Sleenerzand geschikter te maken voor (bos)vlinders. Hierbij focussen we ons op een aantal beheerpaden die we speciaal hiervoor gaan beheren, zodat deze als corridor/leefgebied kunnen functioneren voor vlinders. Er wordt hier steeds over vlinders gesproken, maar uiteraard gaat het hier over een grotere groep die hier van zal kunnen profiteren. Denk aan andere insecten, maar eventueel ook aan reptielen als adder en levendbarende hagedis. Er is voor vlinders gekozen als gidssoort omdat die relatief eenvoudig te monitoren zijn.

3.      Werkwijze

Het beheer zal bestaan uit het creëren van meer licht op het beheerpad en zijn berm. Verder zal 1x per jaar (aan het einde van het jaar) 80% van de bermen gemaaid en opgeruimd worden om het pad te verschralen en derhalve meer kansen voor kruiden te creëren.

De komende 7 jaar (2023 – 2029) zal er een pilot gedraaid worden langs het beheerpad dat van de Schapendijk naar het Oranjekanaal loopt. Hier gaan we boven beschreven beheer toepassen en de ontwikkelingen volgen.

De nadruk komt op vlindermonitoring te liggen. We hanteren het protocol van de Vlinderstichting: elke 14 dagen moet het tracé worden geteld, te beginnen in april eindigend in september. Je volgt de ontwikkeling van de vlindersoorten elk jaar. De planten worden één keer in juli geïnventariseerd, om de drie jaar.  We kunnen best wat hulp gebruiken!

Vind je wilde planten en vlinders leuk en lijkt het je interessant om mee te doen? Neem dan contact op met Boukje Toussaint: ivnemmeneo2@gmail.com

plantenwerkgroep