Vogels

Weer een geslaagde vogel telling langs de Maas

Elsloo 25 maart 2023
Een belangrijke activiteit van de vogelwerkgroep ‘De Wouw’ van IVN Elsloo is het regelmatig tellen van de verschillende vogels in onze gebieden. Deze tellingen worden landelijk georganiseerd, door onder andere de vereniging Sovon. Samen met duizenden vrijwilligers brengt Sovon de ontwikkelingen in aantallen en verspreiding van vogels in kaart. Kijk maar eens op hun website: https://www.sovon.nl/tellen.
Op zaterdag 18 maart was het weer zover, met vijf leden van onze vogelwerkgroep trokken we op zaterdagmorgen 18 maart naar de uiterwaarden van de Maas, tussen Geulle en de snelwegbrug. Iedere spotter geeft zijn waargenomen vogelsoort door aan degene die de waarnemingen netjes noteert. In totaal werden in twee uur tijd zo’n 40 soorten waargenomen.
De kokmeeuw was de winnaar met zo’n 161 tellingen, gevolgd door de wilde eend, de grauwe gans en de kolgans.
Voor de echte vogelliefhebber … op de website van Sovon kun je voor elke vogelsoort zien hoe hun aantal zich in de jaren heeft ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld de roodborsttapuit. Hier de volledige lijst van de Vogeltelling 18 maart
Roodborsttapuit | Vogelbescherming

Ontdek meer over

Deel deze pagina