Verslagen van Activiteiten

2024

Verslag excursie wintervogels op het Wekeromse Zand op 27 januari

Op een zonovergoten maar lekker frisse winterochtend namen vanaf 9.00 uur totaal 19
mensen deel aan de excursie Wintervogels op het “Wekeromse Zand”.
Na welkom en introductie werd al vrij snel een zingende grote lijster gehoord. Het geluid
klinkt als een treurige merel en draagt heel ver. Even verder werd de zang van de glanskop
gehoord, deze vroege zanger liet zich ook goed zien. Wie zich ook goed lieten zien was een
groep staartmezen. Verder werden ondermeer koolmees, pimpelmees gehoord, een
vinkenpaar liet zich in de zon zittend mooi bewonderen. Deze vinken waren stil (voor de
kenmerkende vinkenslag moeten ze in februari nog oefenen)
Even verderop lag op het pad een heuse wolvendrol, goed te herkennen aan de haren en
het bot. Terwijl mensen hier aandacht aan besteden was een andere groep bezig met het
observeren van een hele grote groep kramsvogels. Een echte wintergast die in maart weer
noordelijker oorden opzoekt om te broeden.
De grote bonte en zwarte specht werden gehoord en een houtsnip vloog op. Op het zand
aangekomen waren heel fraaie sporen van de das te zien evenals van de vos, moeflon, ree
en mogelijk wolf. Ook een plukplaats van een dode houtduif werd aangetroffen (resten van
dode vogels horen er ook bij)
Het laatste hoogtepunt van deze excursie was een dassenlatrine. Na net iets meer dan twee
uur kwam er een einde aan deze succesvolle winterwandeling die de wintervogels
combineerde met al het andere dat natuur en landschap te bieden hebben qua beleving.

Foto 1 en 2: Dico Wijma

Foto 3: Rik Nagtegaal

Foto 4 en 5: Scilla Köhlinger

Geslaagde wintervogelexcursie Wekeromse Zand

Op zaterdag 27 januari was er bij heel mooi weer een publieksexcursie op het Wekeromse Zand onder de titel: Op zoek naar wintervogels. Behalve o.m. een grote groep kramsvogels, waren er ook veel sporen in het zand te vinden. De foto’s zijn gemaakt door Rik Nagtegaal (kramsvogel) en Rian Smit.

2023

Verslag vlinderexcursie op 8 juli vanuit het Natuurcentrum Veluwe

In samenwerking met Natuurcentrum Veluwe heeft IVN Ede op 8 juli de excursie “vlinders aan de rand van de Edese heide” georganiseerd.

Ondanks het zeer warme weer (meer dan 30°C in de zon), voor vlinders overigens heel gunstig, waren er 8 mensen, waaronder 2 kinderen, op deze excursie afgekomen. In het koele Natuurcentrum werd als voorbereiding eerst een film over het leven van vlinders vertoond. Nadien kreeg iedereen een vlinder zoek kaart en informatie over de Vlinderstichting. Heel toevallig was het ook het weekeinde van de landelijke vlindertelling. Nadien zijn we op zoek gegaan naar vlinders, eerst in de vlindertuin en moestuin van het natuurcentrum. Daarna zijn we ook nog even richting de schaapskooi gelopen, mede om de vlinders in de kruidenrijke bloemenranden van de graanvelden te bekijken.

Door de droogte in 2022, aangevuld met het natte en koele voorjaar werden (en worden?) er tot op heden niet veel vlinders waargenomen. Tot begin juli! De excursie kwam dus precies op het juiste moment.

Citroenvlinders, dagpauwogen, atalanta’s, dikkopjes, gamma-uilen, witjes, blauwtjes, bonte zandoogjes , een kleine vuurvlinder en zelfs een kolibrievlinder waren de soorten die werden waargenomen. Bij het vijvertje in de natuurtuin werden blauwe waterjuffers en heidelibellen waargenomen.

En langs de akker met wintergerst vlogen grote sabelsprinkhanen over. De borders lagen op dat tijdstip helaas in de schaduw, waardoor we slechts een enkel witje zagen.

Na de excursie zijn de deelnemers nog even verkoeling gaan zoeken in het Natuurcentrum waar het heerlijk koel was.

Al met al een geslaagde excursie o.l.v. Dico en Ineke.

Verslag excursie “speuren naar nachtzwaluwen” op 24 juni 2023

Op 24 juni 21.00 uur, een zwoele zomeravond net na de zomer zonnewende organiseerde de vogelwerkgroep van IVN afdeling Ede de jaarlijkse excursie “speuren naar nachtzwaluwen”.

Totaal 27 deelnemers hadden de weg naar de parkeerplaats van de Drieberg op de Edese heide gevonden. Na welkom en introductie ging het gezelschap over de Driebergweg richting Hessenweg. Onderweg geelgors, roodborsttapuit, koekoek, boompieper, havik, gierzwaluw en zanglijster waarnemend. Geregeld werd met verrekijkers de hemel afgetuurd.

Op de heide richting de koeweg waar de veldleeuweriken ons omringden stuitten we op een hazelvorm (foto) Ook de rugstreeppadden lieten vanuit het bos van zich horen.

De schemering ging door en warempel, daar was het geluid waarvoor de 27 aanwezigen kwamen: “het geratel van de mysterieuze nachtzwaluw, ook wel “geitenmelker” genoemd. Vroeger werd gedacht dat deze geheimzinnige vogel het voorzien had op de geiten en ze melkte, een volksmythe die ook in de wetenschappelijke naam Capri melgus verborgen zit.

De vogel liet op deze avond van zich horen en zien. We hebben meerdere vogels gehoord, diverse roepjes en om de groep heen zien vliegen. Het voedsel, nachtvlinders en grote insecten als de juni kever, waren ook volop aanwezig.

Roepende jonge bosuilen vormden het slot van deze avondexcursie die wederom zeer geslaagd was. In 2024 weer, 23 juni!


2022

Verslag van 5 februari 2022

2022-02-05_lange_afstands_wandeling_wolfheze_-ede.pdf