Bestuur

Het bestuur van IVN Ede bestaat uit:

Voorzitter: [ functie vacant ]
Secretaris: waarneming Truus van Otterloo
Penningmeester: [ functie vacant ]
Overige leden: Dico Wijma
Truus van Otterloo

Huishoudelijk Regelement

Het Huishoudelijk Regelement is hier te downloaden:

Huishoudelijk regelement IVN-Ede 2019

Notulen

De Notulen van de Algemene Ledenvergadering kunnen worden gedownload door op onderstaande link te klikken:

Notulen ALV 2022

Statuten

De statuten zijn hier te raadplegen:

Statuten 2018

Vertrouwenspersoon

Bent u slachtoffer of getuige van ongewenst gedrag of een strafbaar feit bij een activiteit van onze IVN-afdeling, dan kunt u dit melden bij het bestuur van IVN Ede. Het bestuur gaat vertrouwelijk om met uw melding.

Na overleg wijst het bestuur twee van haar leden aan die de zaak inhoudelijk behandelen.

Er wordt contact met u opgenomen en verdere vervolgacties besproken.