Bestuur

Het bestuur van IVN Ede bestaat uit:

Voorzitter: Joop Ernst
Vice-voorzitter: Dico Wijma
Secretariaat: Truus van Otterloo
Gerda Oppedijk
Penningmeester: Michiel Sytsma

Huishoudelijk Reglement

Het Huishoudelijk Reglement is hier te downloaden:

Huishoudelijk Reglement IVN-Ede 2019

Notulen

De Notulen van de Algemene Ledenvergadering kunnen worden gedownload door op onderstaande link te klikken:

Notulen ALV 2023

Fotoverslag van ALV 2023 door Theo Boessenkool

Statuten

De statuten zijn hier te raadplegen:

Statuten 2018

Vertrouwenspersoon

Bent u slachtoffer of getuige van ongewenst gedrag of een strafbaar feit bij een activiteit van onze IVN-afdeling, dan kunt u dit melden bij het bestuur van IVN Ede. Het bestuur gaat vertrouwelijk om met uw melding.

Na overleg wijst het bestuur twee van haar leden aan die de zaak inhoudelijk behandelen.

Er wordt contact met u opgenomen en verdere vervolgacties besproken.