Werkgroep Vogels

De werkgroep Vogels is in 1983 opgericht door twee jonge enthousiaste vogelliefhebbers en is sindsdien uitgegroeid tot zo’n 20 vogelaars.

Onze activiteiten zijn divers. Zo worden in de bossen en heide rond Ede broedvogeltellingen gehouden. In de herfst zijn we wekelijks op de Edese heide te vinden.
Vanaf de hooggelegen Drieberg tellen we overvliegende trekvogels.
Ook aan de Langekampweg bemannen we een telpost.
‘s Winters tellen we op vaste routes wintervogels. Maar we tellen niet alleen. Waar gewenst ondersteunen we grond- en huiseigenaren bij beschermende maatregelen voor erfvogels en weidevogels. In het Edesebos beheren we nestkasten.

Nestkasten

In het centrum van Bennekom hangen speciale nestkasten voor de gierzwaluw aan de gevels. Door het jaarlijks inspecteren en ringen van de vogels hebben we al vele jaren onze gierzwaluwen kunnen volgen. Met het organiseren van excursies en cursussen proberen we nog meer mensen enthousiast te maken voor vogels. En als het vogelkijkvirus eenmaal heeft toegeslagen kom je er niet meer vanaf.

Contactpersoon

Contactpersoon is Hans Westendorp, Telefoon: 0318-418465, E-mail: vogelwerkgroep.ivn.ede@gmail.com.