Natuurstrook Golfresidentie

De natuurstrook op de Golfresidentie Dronten is vrij toegankelijk mits u op de aangeven paden blijft. Het pad loopt langs twee holes van de golfbaan. Op het pad is een verplichte looproute. Dit is gedaan voor uw veiligheid. Door deze looproute ziet u namelijk de golfers afslaan. Mocht de golfbal uw kant uit komen dan kunt u op tijd bukken.

Startpunt

De start van de wandeling is aan de Golfresidentie tegenover huisnummer 78. U kunt hier parkeren en dan bij het bord de golfbaan oversteken. Lees goed de aanwijzingen op het bord voor u aan de wandeling begint.

Route

Vanaf het startbord , dat hierboven staat aangegeven is de route bewegwijzerd met witte borden. Volg de aanwijzingen op de borden ten aanzien van de looprichting.

Autochtone bomen en struiken

De natuurstrook is gelegen onder de hoogspanningsleiding. In 2010 is door het Waterschap de beschoeiing van de Palingtocht verwijderd en is er aan de zijde van de golfbaan een natuurvriendelijke oever aangelegd.  Bij deze werkzaamheden is veel grond vrijgekomen dat is gebruikt  om reliëf te maken op de natuurstrook. Ook zijn er vijf poelen gegraven om ook de waterdiertjes een kans te geven.  Eind 2013 is de strook beplant met enkele duizenden bomen en struiken. Dit zijn allemaal soorten die van oorsprong in Nederland voorkomen. Er staan geen cultivars tussen. Soorten als Sleedoorn (foto), eik, berk, meidoorn, wegedoorn , liguster, enz. zijn in groepen aangeplant. In de eerste jaren was het riet erg hoog en is het door vrijwilligers gemaaid. Nu beginnen de bomen en struiken langzaam maar zeker boven het riet uit te komen en is het jaarlijkse maaien niet meer nodig.

Beheer

De natuurstrook wordt deels onderhouden door vrijwilligers van de golfresidentie. De paden worden gemaaid door de Greenkeeper van de golfbaan.

Hier kunt u de deze beschrijving downloaden.