Natuurpad Swifterbant

Swifterbos

Het bos is in 1968 aangeplant. Er staan naald- en loofbomen met daartussen kleinere bomen en struiken [lijsterbes, krenteboom, hazelaar en vogelkers].
De bodem van dit bos bestaat uit een variatie van verschillende lagen grond, zoals: zand, klei en zavel.
Het bos wordt beheerd door Staatsbosbeheer.
De natuurpaden worden onderhouden door vrijwilligers van IVN-afdeling Gemeente Dronten.
Er is een gele [2,4 km] en een blauwe [3,1 km] wandelroute uitgezet.

Maandelijks vinden er waarnemingen en werkzaamheden plaats. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom.
In 2011 zijn in het bos informatieboden geplaatst.