De Hoornaar in het Wisentbos Bijen

De Hoornaar in het Wisentbos

Tijdens het controleren en het schoonmaken van de nestkastjes, zo ook op 5 februari 2019, kom je soms verrassende elementen tegen. Zo ook deze keer. Een aantal nestkastjes had een tweede opening. De aanwezige spechten in het bos hakken boven het aanwezige vlieggat (beschermd door een aluminium plaatje) nog een extra opening. In een van de kasten waarin het
voorjaar een boomklever met succes heeft gebroed zitten de restanten van een nest van de Hoornaar. Deze Hoornaar heeft na het broedseizoen beslag  gelegd op het kastje en heeft daarin en buitenom het nest gebouwd. Er lag nog een dode Hoornaar in het kastje.

De Hoornaar is de grootste wesp die in Nederland en West-Europa voorkomt. De koningin van deDe Hoornaar in het Wisentbos Hoornaar kan wel 3,5 cm tot 4 cm groot  worden. De werksters en darren zijn kleiner (1,7 tot 2,8 cm). Ze worden ook wel Paardenwesp of Horzel genoemd. Ze komen meestal in bosachtige streken voor. De nesten bouwen ze vaak in holle bomen en zoals in het Wisentbos in een nestkast (dit komt vaker voor). Soms wordt ook in de grond een nest gemaakt dat dan door bijvoorbeeld de Wespendief wordt opgeruimd.

De Hoornaar in het WisentbosDe Hoornaar maakt zijn nesten van fijn gekauwd hout en mengt dit met zand  of aarde. Het zijn eigenlijk zogenaamde papiernesten en worden opgebouwd uit 5 a 6 horizontale lagen. Ze bevatten ongeveer vijftienhonderd cellen. Waneer je bij een oude boom staat en als de Hoornaar aanwezig is hoor je ze knagen. Als ze knagen nemen ze het materiaal mee om een nest te bouwen. De opening van het nest zit aan de achterkant.

De Hoornaar leeft van suikerrijke plantensappen, dus geen dierlijk materiaal. Ze vangen veel vliegen, muggen en spinnen. De insecten worden gedood en  worden gevoerd aan de larven die in het nest voorkomen.

De Hoornaar is minder agressief voor de mens dan de gewone wesp (ook wel de limonadewesp genoemd die op zoetige stoffen afkomt). Hij steekt alleen wanneer je dicht bij het nest komt dus laat ze met rust want het zijn nuttige insecten.

Lykele Zwanenburg
Dronten
6-2-2019

 

Ontdek meer over

Deel deze pagina