Informatieborden langs de natuurpaden

Verniewen borden

In 2009 is veel werk
verricht om nieuwe
infomatieborden te
kunnen plaatsen
langs het natuurpad
in het dorpsbos en
het bos van
Staatsbosbeheer,
aan de zuidwest kant
van Biddinghuizen. 
Zo moest er
geinventariseerd
worden over welke onderwerpen een
bord benodigd was.

Vervolgens moesten nieuwe informatiebladen worden gemaakt. Hierbij bood internet, met name Wikipedia, een goede basis om teksten en afbeeldingen te benutten, maar er zijn ook zelf de nodige foto’s gemaakt die vervolgens weer bewerkt moesten worden.
 

Ook de drager voor de informatiebladen is opnieuw ontworpen op basis van een studieopdracht van de in 2009 gehouden Gidsencursus. Na een paar prototypes in de praktijk te hebben beproefd, zijn er uiteindelijk zo’n 20 informatiedragers aangemaakt door het lasbedrijf Efesto uit Biddinghuizen.

Na de vorstperiode zijn de eerste palen in de grond gezet en sinds half maart 2010 staan vrijwel alle informatieborden voorzien van teksten en afbeeldingen langs het natuurpad van Biddinghuizen. In 2011 zijn ook in het Wisentbos en het Swifterbos borden geplaatsd. In totaal staan er bijna 60 informatie borden.

We hopen dat de wandelaars het zinvol vinden

Eventuele suggesties zijn altijd welkom ! (e-mail naar a.rohde@kpnplanet.nl of bel 0321-326906)