Tonja van Gorp IVN Zuid-Holland

Erelidmaatschap IVN voor Wim van Schie en Ton Lommers

Delft 20 augustus 2023

IVN Delft is een erelid rijker!

Ledendag IVN Zuid-Holland 2023

Namens IVN Natuureducatie reikt Tonja van Gorp het erelidmaatschap uit aan Wim van Schie en Ton Lommers. Tijdens de Zuid-Hollandse ledendag op 19 aug, zijn 2 vrijwilligers gehuldigd voor hun jarenlange inzet bij IVN Natuureducatie. Wim van Schie (IVN Delft) en Ton Lommers (IVN Leiden) hebben van Tonja van Gorp (IVN Zuid-Holland) het erelidmaatschap van IVN overhandigd gekregen. Aanwezig waren talloze IVNers uit Zuid-Holland op deze feestelijke dag, georganiseerd door IVN Zuid-Holland.

Tonja van Gorp IVN Zuid-Holland   

Ereleden al decennia actief voor IVN

Wim van Schie en Ton Lommers hebben zich bijzonder ingezet voor IVN en dat is niet onopgemerkt gegaan. Wim & Ton deden dit decennia lang als gids, docent, vrijwilliger, maar ook in de werkgroep Zuid-Hollandse District Kader Vorming (DKV). Tevens waren actief ook voor landelijke werkgroepen en expertteams. Ton Lommers heeft zijn kennis in diverse publicaties gevat die nog steeds gretig aftrek vinden. Wim zet zich nog steeds zeer actief in voor bijscholing en inspiratiesessies voor talloze IVN en niet IVN leden. Beiden hebben een heel helder beeld over wij als IVN natuurbeleving kunnen invullen en hebben aan de wieg van de carrière van vele IVN gidsen gestaan. Dit verdiende een erelidmaatschap vond IVN Natuureducatie.

IVN Delft is trots

Het bestuur van IVN Delft is zeer trots dat zij nu ook een erelid in haar gelederen heeft. Daarbij spreekt zij haar felicitaties uit voor zowel Wim als Ton. “Een zeer verdiende onderscheiding”, aldus Daphne Teeling, algemeen bestuurslid. “Het is een unieke ervaring om met één van beiden op pad te zijn of les van te krijgen”.

Wim van Schie; erelid IVN Natuureducatie sinds 19 augustus 2023

Wim van Schie
IVN gids en docent, KOO opleider

“Zullen we nu naar buiten gaan?”

Wie het genoegen heeft gehad om met Wim op pad te zijn geweest, wordt altijd verrast. Het volgen van de nieuwsgierigheid van de deelnemers (jong en oud) en het meebewegen met wat de natuur  aandient, staat centraal bij een tocht met Wim. Dat je daarvoor een rijke basiskennis moet hebben om mensen hierin mee te nemen, staat buiten kijf. De kunst om ontspannen deze enorme bagage aan kennis te benutten tijdens een ontdektocht, is Wim op het lijf geschreven. Tijdens diverse opleidingen en cursussen heeft Wim ontzettend veel wijsheid te delen over de samenhang van de aarde. Alleen al daarom een aanrader om aan een cursus mee te doen waar Wim docent is.

Wil je nu nog meer de diepte is, dat kan je bij Wim ook terecht voor kosmisch onderwijs (KOO). Wim beschrijft de basis van KOO is de onderlinge samenhang van de onderwerpen en die worden niet gevormd door de details als zodanig. Aan docenten leert hij dat wanneer het kind die relaties tussen de dingen leert zien en opmerkt ’’dat niets op zichzelf staat’’, dan zal de interesse gewekt worden. Hij nodigt daarmee docenten in het Montessori onderwijs uit op de vitale kracht bij kinderen aan te boren die alle moeilijkheden kan overwinnen. Wil je hier meer over weten, kijk dan op de site van Wim: sites.google.com/view/kosmisch-onderwijs/home

Ton Lommers erelid; IVN Natuureducatie sinds 19 augustus 2023

Ton Lommers
Docent en gids bij IVN Natuureducatie, auteur ideeënbundels

“Gidsengedrag boeit mij bijzonder”

Hoe draag je jouw kennis over de natuur het beste aan een ander over? Je kan iets erover vertellen, maar het werkt vaak beter en motiveert meer wanneer je mensen uitdaagt om zelf iets uit te zoeken of te proberen. Ton Lommers, onderwijzer, trainer van NME-activiteiten en IVN-lid van het eerste uur ontwikkelt activerende ideeënbundels. De ideeënbundels van Ton zijn er voor natuurgidsen, (groot) ouders, leerkrachten en natuurliefhebbers. Ton stelde elf ideeënbundels samen over natuuronderwerpen. Het doel van de bundels is het overdragen van natuurkennis. Dat kan door er over te vertellen, maar volgens Lommers werkt het vaak beter en motiverender om mensen uit te dagen zelf iets uit te zoeken of te proberen. Tijdens zijn excursies en trainingen ontdekte Ton dat lang achtereen naar een gids luisteren niet het gewenste effect oplevert. Lommers: “Wel door uitgedaagd te worden om zelf zaken te ontdekken en die vervolgens terug te melden aan de excursieleider en aan andere aanwezigen. Uitdagen, activeren en iets onverwachts meemaken. Kortom: avontuurlijk op pad gaan.”

De ideeënbundels bevatten honderden mogelijkheden om mensen tijdens een buitentocht te activeren en te verrassen. Elke bundel heeft een eigen thema. Een lang niet volledige opsomming: strand, bos, stad, waterkant, wilde planten, bomen, struiken, knotwilgen, insecten, straatplanten en natuurpaden. De bundels zijn rijkelijk voorzien van illustraties, foto’s en verklarende teksten. De bundels kosten 15 euro per stuk. Vanaf 5 bundels tegelijk is de prijs € 13.50,- per stuk. Alleen de specials “Leve de Knotwilg!” en “Stadsfossielen spotten” kosten elk € 9,- “. Een complete set van 11 bundels kost € 120 euro (plus verzendkosten). Nadere informatie en bestelling bij tonlommers@casema.nl

Leuk feitje: in 2014 ontving Ton al de Leidse vrijwilligersprijs, waarbij een leuk artikel over Ton en zijn boekjes werd geschreven. Lees dat interview hier

 

Ontdek meer over

Deel deze pagina