Natuurgidsenopleiding

Let op: Aanmelding voor de cursus 2019-2020 is helaas niet meer mogelijk.

Na een traject van anderhalf jaar ontvangt men na een examen het officieel erkende diploma IVN Natuurgids. Bij IVN Delft start op 16 januari 2019 een nieuwe Natuurgidsenopleiding.

Achtergrond NGO

Wij willen hiermee personen die reeds enige kennis van natuur- en milieuzaken hebben, voldoende vaardigheden en kennis bijbrengen om natuur- en milieueducatieve activiteiten te kunnen ontplooien in IVN-verband (of bij andere natuur- en milieuorganisaties) en anderen te inspireren.

Inhoud van de cursus in highlights:

Opdoen van een zodanige kennis van natuur en milieu van de eigen streek (veldbiologie,  ecologie, cultuurhistorie) en de daarin voorkomende milieuproblematiek, zodat zinvol IVN-werk verricht kan worden.

Het programma bestaat uit:

Algemene informatie:

Cursusteam: Het cursusteam bestaat uit ervaren vrijwillige docenten van IVN Delft. Samen bereiden zij in een jaar de gehele cursus voor, met ondersteuning van het IVN cursushuis. Per cursus wordt bekend wie de docenten zullen zijn.

Lesmateriaal: Het totaal vernieuwde landelijke NGC cursusboek en Werkvormenboek staan centaal als lesmateriaal. Dit wordt aangevuld met artikelen, veldwerkmateriaal en opdrachten die relevante zijn voor Delft en omgeving.

Kosten van de opleiding; IVN probeert de kosten voor al haar cursussen zo laag mogelijk te houden, zodat iedereen mee kan doen. Wij werken met zeer professionele vrijwillige docenten en betaalbare locaties. Zo hebben wij de kosten van deze 1,5 jaar durende cursus laag kunnen houden. De verwachte kosten zullen rond de € 400,-  bedragen, afhankelijk van toekenning van ondersteuningssubsidies.

Inbegrepen zijn: alle lesmaterialen en de overnachtingen van de 2 weekeinden en twee jaar IVN-lidmaatschap. Leden van IVN-Delft krijgen korting.

Eisen voor deelname:

Aantal deelnemers: Maximaal 25.  Bij meer dan 25 aanmeldingen wordt voorrang gegeven aan diegenen die in Delft of directe omgeving wonen en/of al lid zijn van IVN-Delft. 

Plaats van de opleiding: in / rond Delft

Tijdsbestek: de opleiding tot natuurgids bestaat uit circa 25 woensdagavonden van 19.30-22.00 uur, 25 excursies op de zaterdagochtend of middag ±2,5uur, gemiddeld 3 bijeenkomsten per 4 weken en 2 weekenden. (Er wordt rekening gehouden met de schoolvakanties.)

Overzicht van de data: Download dit dataoverzicht: Dataoverzicht NGO 2019-2020 Delft

Contactpersonen: Kees Kooman & Marg Paulussen