Natuurgidsencursus

Natuurgidsencursus

(cursusduur: anderhalf jaar)

Na een traject van anderhalf jaar ontvangt men na een examen het officieel erkende diploma IVN Natuurgids. IVN Delft zal medio 2017 een nieuwe start datum bekend maken. In de tussentijd wordt er hard gewerkt aan modulair aanbod van de Natuurgidsencursus. Als daar meer over bekend is vind u dat hier. Voor het aangeven van interesse of vragen kunt u zich altijd wenden tot de werkgroep cursussen van IVN Delft.

Achtergrond NGC

Wij willen hiermee personen die reeds enige kennis van natuur- en milieuzaken hebben, voldoende vaardigheden en kennis bijbrengen om natuur- en milieueducatieve activiteiten te kunnen ontplooien in IVN-verband (of bij andere natuur- en milieuorganisaties) en anderen te inspireren.

Inhoud van de cursus in highlights:

Opdoen van een zodanige kennis van natuur en milieu van de eigen streek (veldbiologie,  ecologie, cultuurhistorie) en de daarin voorkomende milieuproblematiek, zodat zinvol IVN-werk verricht kan worden.

 • Vinden van de weg naar literatuur en andere informatiebronnen.
 • Werken aan een bewuste beleving en houding ten aanzien van natuur en milieu.
 • Ervaring opdoen met diverse natuur- en milieueducatieve activiteiten.
 • Het zelf organiseren van deze activiteiten voor diverse doelgroepen.

Het programma bestaat uit:

 • Cursusavonden waarop praktisch bezig zijn evenveel aandacht krijgt, als het opdoen van kennis.
 • Het uitvoeren van huiswerkopdrachten, vnl. in groepsverband.
 • Excursies om de eigen waarneming van en betrokkenheid bij natuur en milieu te versterken.
 • Weekeinden, om met elkaar in een andere omgeving gedurende langere tijd met elkaar bezig te zijn.
 • Oefenexcursies: excursies met opdrachten om vaardigheden te trainen.
 • Zelfstudie.
 • Het houden van presentaties ter vergroting van de spreekvaardigheid.
 • Oefenen van diverse natuureducatieve werkvormen, zoals natuurwandeling, natuurpad, presentatie en practicum op groene cursussen, tentoonstellingen, enz.
 • Een terreintje adopteren, waarin zelfstandig, of met enige hulp, ervaring en kennis kan worden opgedaan. 

Algemene informatie:

Cursusteam: Het cursusteam bestaat uit ervaren vrijwillige docenten van IVN Delft. Samen bereiden zij in een jaar de gehele cursus voor, met ondersteuning van het IVN cursushuis. Per cursus wordt bekend wie de docenten zullen zijn.

Lesmateriaal: Het totaal vernieuwde landelijke NGC cursusboek en Werkvormenboek staan centaal als lesmateriaal. Dit wordt aangevuld met artikelen, veldwerkmateriaal en opdrachten die relevante zijn voor Delft en omgeving.

Kosten van de cursus; IVN probeert de kosten voor al haar cursussen zo laag mogelijk te houden, zodat iedereen mee kan doen. Wij werken met zeer professionele vrijwillige docenten en betaalbare lokaties. Zo hebben wij de kosten van deze 1,5 jaar durende cursus steeds rond de € 300,-  weten te houden. 

Inbegrepen zijn: alle lesmaterialen en de overnachtingen van de 2 weekeinden en twee jaar IVN-lidmaatschap. Leden van IVN-Delft betalen derhalve € 250,-. Op verzoek kan het cursusgeld in 2 termijnen betaald worden.

Eisen voor deelname:

 • Bereidheid tot deelname aan natuur- en milieueducatief werk in IVN-verband(of andere natuur- en milieuorganisatie).
 • Minimum leeftijd voor het examen (in 2015) is 18 jaar.
 • Aanwezig zijn bij minimaal 75% per blok van de cursusbijeenkomsten.

Aantal deelnemers: Maximaal 25.  Bij meer dan 25 aanmeldingen wordt voorrang gegeven aan diegenen die in Delft of directe omgeving wonen en/of al lid zijn van IVN-Delft. 

Plaats van de cursus: in / rond Delft

Tijdsbestek: de cursus bestaant uit circa 25 woensdagavonden van 19.30-22.00 uur, 25 excursies op de zaterdagochtend of middag ±2,5uur, gemiddeld 3 bijeenkomsten per 4 weken en 2 weekenden. (Er wordt rekening gehouden met de schoolvakanties.)

Informatie en vooraanmeldingen: de werkgroep cursussen van IVN Delft.

Contactpersonen: Kees Kooman & Marg Paulussen