Over ons

IVN afdeling Delft is een vereniging van vrijwilligers en donateurs die zich inzetten voor natuur- en milieueducatie. Dit doen we door middel van het organiseren van excursies en cursussen in en om Delft, omdat we de bewustwording en beleving van natuur- en milieu in de directe leefomgeving heel belangrijk vinden.

U kunt deelnemen aan alle activiteiten zonder lid te zijn. Maar als u wel lid wordt, ontvangt u 4 x per jaar ons leden tijdschrift Mens & Natuur, 10% korting in onze webwinkel en vaak ook kortingen voor deelname aan de cursussen, die we organiseren. Tevens ontvangt u onze digitale nieuwsbrief en steunt u de ontwikkeling van ons aanbod en verschillende belangrijke werkzaamheden van onze afdeling.

Samenwerking en ondersteuning van andere natuurorganisaties

Samen met andere natuur- en milieuorganisaties en de gemeente Delft organiseren we tentoonstellingen, lezingen en natuurwerkdagen. In diverse overleg- en samenwerkingsverbanden komen we op voor natuur en milieu en proberen we een duurzamere leefomgeving voor nu en in de toekomst te bereiken.

Activiteiten op aanvraag

IVN Delft organiseert ook regelmatig excursies, lezingen en cursussen op aanvraag. Dit doen wij zowel voor groepen en bedrijven. Voor particulieren is dit €30 per excursie + €15 per gids en voor bedrijven €50 + €15 per gids. Neem hiervoor contact met: Margreet Hogeweg.

Samenwerking met scholen en andere organisaties

We streven naar een nauwere samenwerking met scholen, zorginstellingen, buurtverenigingen en andere maatschappelijke organisaties om onze doelstellingen te bereiken.

IVN en Verklaring omtrent Gedrag (VOG)

IVN-activiteiten worden door beroepskrachten en vrijwilligers uitgevoerd. Natuurlijk moet dat in een plezierige en persoonlijk altijd veilige omgeving gebeuren. Vandaar dat we aandacht besteden aan veiligheid binnen IVN. En nadenken over welke afspraken er gemaakt kunnen worden over de omgang met elkaar en zeker ook over de omgang met kwetsbare personen zoals kinderen, jeugdigen, ouderen en/of gehandicapten. IVN Delft hanteert de richtlijnen “In Veilige Handen“, Meer informatie zie: In Veilige Handen bij IVN. Voor alle activiteitenbegeleiders, die werken met kwetsbare groepen, geldt dat zij een recent VOG dienen te bezitten.

Stichting IVN

Landelijk en provinciaal worden IVN-afdelingen ondersteund door de IVN-beroepsorganisatie. Door samenwerking met andere afdelingen in de regio wordt aan kennisuitwisseling en interne opleiding van natuurgidsen gewerkt. Kijk hier voor de activiteiten van het provinciale kantoor van Zuid-Holland in Den Haag.

Ondersteuning lokale organisaties

Het provinciale kantoor van de Stichting ondersteunt ook diverse lokale organisaties in Delft door coördinatie van provinciale investeringsprogramma’s. Met samenwerkingsprogramma’s zoals Gezonde Schoolpleinen, Groen Dichterbij, Duurzame Dinsdag, Grijs, Groen en Gelukkig en Groen doet Goed, ondersteunen we Groenkracht, BuitenLeeft, BuytenDelft, Duurzaamheidscentrum De Papaver, Pieter van Foreest en diverse scholen en kinderdagverblijven. De inzet van onze vrijwilligers speelt daar vaak een belangrijke rol bij.

Ons bestuur

Het bestuur van IVN afdeling Delft e.o. wordt gevormd door:

Mocht u geïnteresseerd zijn in onze activiteiten, zelf een bijdrage willen leveren of zelf ook natuurgids willen worden neem dan contact met ons op via  deze link.