Vertrouwenspersoon

Rol vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon kan ingeschakeld worden voor advies en/of bemiddeling als er ongewenst gedrag ervaren wordt zoals beschreven in de omgangsvormen van IVN Steilrand.

 • Taken:
 • Verleent opvang in de vorm van luisteren, bijstaan en adviseren.
 • Geef uitleg over zijn/haar rol als vertrouwenspersoon IVN Steilrand. Daarbij wordt de privacy benadrukt. D.w.z. dat er alleen acties ondernomen worden in goed overleg en afstemming met betrokkene.
 • Zoekt met betrokkene naar oplossingen. Adviseert betrokkene in goed overleg over eventuele vervolgstappen in deze.
 • Verwijst en/of bemiddelt m.b.t. de ontstane situatie.
 • Begeleidt de betrokkene bij eventuele vervolgstappen.
 • Geeft nazorg.
 • Registreert de meldingen. Deze meldingen worden als zeer vertrouwelijk behandeld.
 • De vertrouwenspersoon zal alleen het bestuur informeren over het aantal meldingen en de aard ervan, maar geen inhoudelijke informatie verstrekken.
 • Meldingsplicht zedenmisdrijven
 • tot slot is van belang dat er altijd Meldingsplicht is richting politie, als er sprake is van een zedenmisdrijf. Het slachtoffer zelf bepaalt of er wel of niet aangifte wordt gedaan.
 • Contactgegevens vertrouwenspersonen IVN Steilrand

Binnen IVN Steilrand zijn de volgende leden aangesteld (benoemd) tot Vertrouwenspersoon.