Over de steilrand

IVN staat voor natuureducatie en duurzaamheid. Ons doel is om mensen meer kennis bij te brengen en hen bewust te maken van de eigen leefomgeving door er naar te leren kijken met andere ogen. Zo willen we de betrokkenheid bij een duurzame samenleving voor mens en natuur vergroten. Als we de aarde als leefgebied voor de mens veilig willen stellen moeten we onze leefwijze aanpassen en ernaar handelen.

IVN “De Steilrand” doet dat in het jubileumjaar 2024 al meer dan 50 jaar door het geven van excursies en natuurwandelingen die voor iedereen gratis toegankelijk zijn. Ook kunt u naar een van de lezingen komen luisteren en kijken. Actief deelnemen kan NATUURLIJK ook, door lid te worden en deel te nemen aan een van onze werkgroepen Flora, insecten, vogel en jeugdwerkgroep, of zitting te nemen in het bestuur. Voor welke optie U ook kiest, met het IVN bent u altijd In Voor Natuur! Er zijn jaarlijks ook enkele interessante activiteiten alléén voor leden! Ook lid worden? Het loont de moeite! Voor meer informatie over onze activiteiten en lidmaatschap kijk op www.ivn.nl/steilrand of mail aan ivndesteilrand@gmail.com
Secretariaat 077-4744919