Jeugdwerkgroep

Jong geleerd is oud gedaan!

Wie de liefde voor de natuur van jongs af aan heeft meegekregen, zal later als volwassene zéker meer oog hebben voor alles wat in de omgeving leeft en groeit. Door mee te helpen met praktijklessen op scholen kunnen we de jeugd actief betrekken bij de natuur. Dat kan het schoonmaken van een paddenpoel zijn, maar ook het kappen van houtwallen, om daar vervolgens takkenrillen van te maken, waarin allerlei kleine zoogdieren, vogels en insecten op hun beurt weer een nest-of schuilplaats vinden. Aan de hand van opdrachten kunnen allerlei onderwerpen aan bod komen om te onderzoeken, aangepast aan het biotoop en het seizoen.

Het IKL en het CNME-Hagerhof zijn twee partijen waarmee we voor deze zogenaamde adoptieprojecten samenwerken.

Educatie voor de jeugd is een van de boeiendste bezigheden in de natuur en het enthousiasme werkt altijd naar twee kanten toe. Doordat ze kleiner zijn, zien ze vaak dingen die wij over het hoofd zien. Het zou fijn zijn als we de komende generatie natuurbeschermers en biologen hier een grote stimulans en een ontzettend goede start mee kunnen geven..

Op dit moment hebben we op twee scholen in ons werkgebied een vast project dat al jaren loopt. Met basisschool “Het Spick” in Beesel maken we een paddenpoel schoon en met basisschool “Bösdael” in Reuver gaan we vier x per jaar het bos in met de bovenbouw.

Lijkt het u leuk om hieraan mee te doen, of een project op te starten met een school in uw eigen omgeving,  en voor verdere informatie over de jeugdwerkgroep neem dan contact op met chantal.beerens.cb@gmail.com

U kunt ook contact opnemen met CNME