Insectenwerkgroep

 

Insectenwerkgroep

Het jaar 2010 was de geboorte van een nieuwe werkgroep, die zich gestort heeft op de wondere wereld van de insecten. Tijdens een eerste vergadering in maart 2010 werd besloten om voor dat jaar de nadruk op met name de dagvlinders te leggen.

Vervolgens werden in de periode april – september elke twee weken een route in het gebied van onze vereniging gelopen, en gekeken welke dagvlinders daarbij ons pad kruisten. Uiteraard werd ook aandacht besteed aan andere insecten, dieren en planten die we zagen. Met enkele enthousiaste fotografen in ons midden werden ook flink wat plaatjes geschoten en uitgewisseld, en dat werd niet alleen van onze gezamenlijke tochtjes gedaan, maar ook van waarnemingen thuis of elders in den lande. Daar zaten soms mooie waarnemingen bij! Enkele opvallende zaken: Het Bont Zandoogje en het Klein Koolwitje waren de meest geziene vlinders, die praktisch de gehele periode april – september gezien zijn. Van het Groot Koolwitje viel het aantal waarnemingen in 2010 echter flink tegen, slechts een enkele werd gezien. In de lijst met waarnemingen ontbreekt de Oranje Luzernevlinder (Colias Croceus) helemaal, terwijl er in augustus/september 2009 nog vele waarnemingen van deze soort waren. We denken dat dit te maken heeft met het feit dat deze vlinder haar eitjes vooral in bermplanten (luzerne, wikke, klaver) afzet, en het maaibeleid van de diverse overheidsinstanties is, op z’n zachtst gezegd, voor verbetering vatbaar.

Voor informatie over de activiteiten van de insectenwerkgroep kunt u contact opnemen met dhr. Martin van Bommel. bommelvanm@gmail.com                                                              077-4752720 – Mobiel 0611535512

Filmpje “Van Koninginnepage naar rups” door Angelique Aelen

Filmpje “Afzetten van eitjes door de veelvraat” door Marcel Cuijpers

Van de activiteiten van de insectenwerkgroep zijn door Hennie Boonen jaarverslagen gemaakt. Deze zijn hieronder terug te zien t/m 2015

Jaarverslag insectenwerkgroep 2021

Jaarverslag insectenwerkgroep 2020

jaarverslag insectenwerkgroep 2019

Jaarverslag insectenwerkgroep 2018

Jaarverslag insectenwerkgroep 2017

Jaarverslag insectenwerkgroep 2016

Jaarverslag insectenwerkgroep 2015

Hieronder vind u diverse verslagen van veldexcursies die door de leden van  de insectenwerkgroep zijn gemaakt.

Zaterdag 7 juli zijn we met enkele leden van de insectenwerkgroep voor een veldexcursie naar Zuid Limburg gegaan. Hieronder een kort verslag en foto’s van deze tocht.

Verslag veldexcursie naar Zuid Limburg Martin van Bommel

Foto’s veldexcursie Zuid Limburg Marcel Cuijpers

Foto’s veldexcursie naar Zuid Limburg Marianne Vos

Foto’s veldexcursie naar Zuid Limburg Martin  van Bommel

Verslag veldtrip naar Torgny (F) en Nismes (B)  Jan Mulder

Foto’s veldtrip naar Torgny (F) en Nismes (B) Gidy, Marcel, Martin, Jan

Verslag veldexcursie Blankenheim (D) Jan Mulder

Foto’s Blankenheim (D) Hennie , Martin, Marcel, Jan Mulder

Foto’s bezoek aan de Doort Angelique, Martin, Marcel, Jan

zonnedauwvedermot Tekst en foto’s Marianne Vos

Wespvlinders Tekst en foto’s Marianne Vos

Knautiabij Tekst en foto’s Marianne Vos

Op 28 februari 2018 stond voor de insectenwerkgroep de eerste bijeenkomst van dit jaar gepland. Het thema voor deze avond was Gallen.                                                                                      Martin had een interessante Powerpoint presentatie gemaakt. Na deze presentatie konden we de meegebrachte gallen met een door Marcel meegebrachte microscoop nader bestuderen en werden er ook foto’s van gemaakt.  Via de links hieronder zijn de Powerpoint en foto’s te bekijken.

Powerpointpresentatie over gallen Martin van Bommel

Foto’s van diverse gallen Angelique, Martin, Marcel

Verslag van bezoek aan Plombieres (B) Hennie Boonen

Verslag bezoek aan de Vioinval (B) Tekst Hennie Boonen. Foto’s Hennie, Martin, Jan, Gidy

Kijk ook eens op de websites van de Vlinderstichting  –   Libellennet